Skip to main content

Nestrácajte čas hľadaním

Autor: 18. augusta 201415 augusta, 2018NX – Novinky

„Viem, že podobný model kolega už robil, ale ako ho nazval?“ Možno ste sa už dostali do podobnej situácie, kedy viete, že idete robiť model, ktorý sa podobá na iný, robený v minulosti, len neviete vy, ani váš kolega ako ho nazval.
Dokonca si nepamätáte ani atribút, podľa ktorého hľadať. Teda je veľmi ťažké hľadať potrebný komponent podľa názvu, alebo nejakého atribútu. Vtedy máte dve možnosti. Buď začnete prehľadávať vašu databázu existujúcich modelov, alebo ho namodelujete znova. Obe metódy sú pomerne prácne. Pri tej prvej navyše hrozí, že ani po niekoľkohodinovom hľadaní nenájdete čo potrebujete, a v tom prípade sú tie hodiny strateným časom.

Existuje však ešte jedna možnosť. Nechať počítač hľadať za vás. Rovnako, ako Google vie hľadať podobné obrázky, má Siemens PLM Software riešenie pre vyhľadávanie 3D modelov podľa ich tvaru – Geolus Search. Práve pre túto podobnosť s technológiou Googlu je táto technológia nazývaná aj „the Google of 3D“.

História tejto technológie vznikla v pomerne neznámej firme sd&m AG. Keďže zástupcovia UGS PLM Software (predchodca Siemens PLM Sofware) videli v tejto technológii veľkú budúcnosť, kúpili ju a začali vyvíjať pod názvom Geolus Search. Hneď prvým zákazníkom sa stal DaimlerChrysler, ktorý začal túto technológiu využívať v komerčnom prostredí.

Odvtedy uplynulo 7 rokov a z Geolus Search sa stal vyspelý produkt s obrovským potenciálom do budúcnosti. Ak užívateľ potrebuje nejaký model, stačí ak si namodeluje alebo nájde jeho zjednodušenú podobu, a systém vyhľadá na základe tvaru podobné komponenty v databáze. Úspora času a peňazí potom nemusí byť len v tom, že nebudete musieť modelovať niečo čo už máte, ale možno zistíte, že na potrebný komponent ste kedysi robili už aj nástroje, stačí ich nájsť a vyrobiť. Nie je nutné ich modelovať znova.

Systém pracuje s neutrálnymi formátmi ako JT, VRML, STL, teda je možné ho využiť s ktorýmkoľvek štandardným CAD systémom. Je možné vyhľadávať komponenty aj dávkovo, teda nechať systém hľadať viac komponentov naraz, pričom je možné nastaviť dovolenú tvarovú odchýlku výsledku. Systém má vytvorené vlastné API rozhranie, teda je možné ho zabudovať aj do iných, existujúcich aplikácií. Vyhľadávanie môže bežať aj vo webovom rozhraní, výsledky vyhľadávania sa zobrazia ako náhľady nájdených komponentov. Vo výsledkoch sa zobrazí aj stupnica, ktorá vyjadruje mieru podobnosti hľadaného a nájdeného tvaru. Priemerný čas jedného hľadania je menej ako 2 sekundy. Teda viete naozaj rýchlo zistiť, či je nutné vytvoriť nový model, alebo už máte podobný model hotový.

Geolus search nemá nahradiť textové vyhľadávanie. Jeho cieľom je doplniť ho o ďalšie možnosti. Problémom textového vyhľadávanie nemusí byť len to, že si nepamätáte názov komponentu, ale možno ste ho pomenovali nejakým synonymom, len neviete akým. Textové hľadanie v takomto prípade môže byť naozaj zdĺhavé a možno neúspešné.

 

Ukážka integrácie Geoulus do NX