Skip to main content

Slovak Telekom spolu s partnermi SOVA Digital a Siemens uviedli na pôde Technickej univerzity v Košiciach prvú slovenskú privátnu 5G SA sieť, ktorá otvára nové technologické možnosti pre využitie v priemyselných podnikoch. Súčasťou 5G kampusu je aj unikátne pracovisko SOVA Digital TestBed 4.0, v ktorom umožní podnikom prostredníctvom viacerých funkčných modelov využiť privátnu 5G SA, a poskytne exkluzívny prístup k najmodernejším technológiám a službám pripraveným na ich rozvoj.

Čo prináša privátna 5G SA sieť?
Privátna 5G SA (5G stand-alone) sieť je technológia vytvorená pre použitie v uzavretom ekosystéme pre testovanie a vývoj inovatívnych riešení. Privátne 5G SA siete umožňujú firmám, aby si vytvorili vlastné komunikačné ekosystémy s vysokou spoľahlivosťou a bezpečnosťou. Sú navrhnuté tak, aby poskytovali spoľahlivé a vysokorýchlostné pripojenie nevyhnutné pre kritické aplikácie a služby v priemysle, poľnohospodárstve, energetike a ďalších odvetviach. Je typom riešenia, ktorý nevyužíva podporu starších technológií ako 4G. V 5G SA sieti sú všetky prvky optimalizované na využitie výlučne 5G technológie a jej autonómnu prevádzku v určenej lokalite.

Rastúci stupeň automatizácie v priemysle, požiadavky na individualizáciu finálneho produktu s potrebou flexibility výrobného procesu, aj príchod štvrtej priemyselnej revolúcie, si vyžadujú bezpečný a rýchly prenos dát vo výrobnom podniku. Nastupujúca 5G SA sieť umožní nasadiť do praxe viaceré inovatívne aspekty, ktoré zjednodušia a zefektívnia fungovanie v priemysle vďaka benefitom, akými sú napríklad:

 • tisícky pripojených zariadení
 • mimoriadne krátka odozva
 • prenos obrovských objemov dát vo veľmi krátkom čase
 • využitie potenciálu technológie rozšírenej reality, strojového učenia a umelej inteligencie
 • ochrana pred kybernetickými hrozbami

Nová privátna 5G SA sieť umožní vyvíjať najmodernejšie riešenia zamerané na inteligentné logistické a výrobné systémy pre továrne budúcnosti. Poskytne im priestor na ďalší vývoj, ako aj procesné inovácie v oblasti priemyslu, či umelej inteligencie a ich zavádzanie do praxe. „Privátne 5G SA siete sú unikátnou technológiou, ktorá prináša vysokú úroveň bezpečnosti, spoľahlivosti, rýchlosti a flexibility mobilného prenosu dát, čím otvára cestu pre inovácie v mnohých odvetviach priemyslu, a možnosti výrazného napredovania digitálnej transformácie. Sme hrdí na to, že Slovak Telekom štartuje prvú privátnu 5G SA sieť na Slovensku pre Technickú univerzitu v Košiciach, a v spolupráci s partnermi uvádza unikátne možnosti jej využitia. Slovak Telekom je firmám pripravený poskytnúť okrem inštalácie a prevádzky privátnej 5G siete aj end-to-end riešenia vrátane potrebného hardvéru,“ dodal Peter Laco, riaditeľ B2B segmentu Slovak Telekom.

Unikátne riešenia v TestBed 4.0
SOVA Digital spolu so spoločnosťou Siemens sa stali významnými partnermi 5G kampusovej siete. Naše pracovisko TestBed 4.0 je určené na testovanie a overovanie riešení zameraných na aplikáciu Priemyslu 4.0 v priemyselných podnikoch. V TestBed 4.0 sú už dnes k dispozícii viaceré funkčné modely demonštrujúce kvality privátnych 5G kampusových sietí:

 • Mobilný manipulátor s kontrolou kvality
 • Profinet
 • Ovládací panel cez 5G
 • Digitálne dvojča
 • Rozšírená realita (augmented reality)

„Vo výrobe exponenciálne narastá potreba využívať inteligentné zariadenia. Od nich potrebujeme, aby spolu vzájomne komunikovali, a spoľahlivo prenášali dáta do ostatných podnikových systémov. 5G prináša výhody v rýchlosti komunikácie, vo flexibilite reakcií na zmeny, v možnostiach rýchleho pripojenia zariadení i v eliminácii ľudských chýb,“ uviedol Martin Morháč, riaditeľ spoločnosti SOVA Digital. „Privátna 5G sieť je kľúčová technológia z pohľadu digitalizácie a plnej automatizácie priemyslu. Pre priemyselné podniky je to prirodzený evolučný krok k zefektívneniu výroby, customizácie výrobného portfólia, optimalizácie výrobných nákladov a zníženiu chybovosti výrobných zariadení. 5G sieť nemusí byť iba výsada veľkých podnikov, ale aj menších, ktoré pôsobia v priemyselných areáloch, a môžu byť skupinovo pripojené na jednu privátnu sieť,“ dodal Jozef Magic, Head of Digital Industry Siemens.Množstvo praktických príkladov v privátnej 5G sieti
5G kampusová sieť na TUKE sa stala domovom pre viaceré riešenia, ktoré budú adresovať výzvy mnohých oblastí priemyslu. S jednotlivými praktickými ukážkami sa budú môcť študenti i odborní pracovníci stretnúť na viacerých pracoviskách v univerzitnom areáli TUKE. Každé odborné pracovisko bude zamerané na iný typ využitia najmodernejšej privátnej 5G SA siete vrátane odborného personálu, ktorý tieto technológie bude naďalej rozvíjať a implementovať do praxe. Celkovo pre odbornú verejnosť, študentov či akademikov bude k dispozícii viac ako desať funkčných modelov, ktoré sa v budúcnosti môžu stať súčasťou priemyselného využitia.

K dispozícii sú viaceré funkčné modely, ktoré dokážu demonštrovať hlavné benefity technologického 5G riešenia v praxi ako vysoký počet pripojených zariadení, vysoká prenosová rýchlosť či nízka latencia. Medzi funkčné príklady patria napríklad:

 • IoT senzory využívajúce konektivitu 5G siete
 • prenos 4K videa s využitím analýz strojového učenia a umelej inteligencie i rozpoznávanie objektov v interaktívnom prostredí
 • vizualizácia priemyselných dát v reálnom čase
 • komunikácia robotov

Všetky budú slúžiť ako praktická ukážka toho, čo nové technológie dokážu v budúcnosti priniesť v oblasti Priemyslu 4.0. „Technická univerzita v Košiciach je špičkovou výskumnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá patrí medzi lídrov v oblasti výskumu informačných technológií a ich aplikácií. TUKE dlhodobo spolupracuje s priemyslom na hľadaní unikátnych inovatívnych riešení. Vybudovanie privátnej 5G SA siete je preto ďalším významným impulzom pre rozvoj výnimočnej spolupráce TUKE s jej priemyselnými partnermi v širokej plejáde moderných priemyselných aplikácií,“ Jaroslav Porubän, prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy TUKE.

Kampusové siete v skratke
Kampusové siete (Private Campus Network) sú lokálne privátne bezdrôtové siete vybudované pre určitú geografickú oblasť, ako napr. univerzitu, jednotlivé budovy, pracoviská či celé výrobné závody. Môžu pokrývať oblasť od niekoľkých stoviek štvorcových metrov v interiéri až po niekoľko kilometrov štvorcových v otvorenom priestore. Fungujú nezávisle na verejnej mobilnej sieti, sú prispôsobené individuálnym potrebám pre konkrétne použitie, a vyhovujú budúcim požiadavkám v oblasti Priemyslu 4.0.

Na rozdiel od verejnej mobilnej siete je v kampusovej sieti možné použiť len vybrané zariadenia v areáli kampusu, čo zvyšuje úroveň zabezpečenia a kontroly. Okrem toho je možné siete jednoducho prispôsobovať či kombinovať aj s verejnými sieťami. Kampusové siete umožnia podnikom využívať moderné digitálne komunikačné technológie s podporou 5G technológie bezdrôtových sietí pre zefektívnenie ich pracovných, výrobných a prevádzkových procesov.