Plánujete technologickú investíciu?
Každá investícia je spojená s určitým rizikom.
Eliminujeme vám tieto riziká.

TEST BEFORE INVEST!

OVERTE SI PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE S NAMI

NAJČASTEJŠIE ZDROJE PROBLÉMOV

Nesúlad vzniká v nie úplnom pochopení všetkých detailov od objednávateľa

Každý z členov tímu má svoje predstavy, ako by investícia mala fungovať a byť dodaná

Dôvodom odlišných predstáv členov tímu je práca v nejednotnom prostredí (predstavy majú v hlavách, statickej dokumentácii...)

Informačný šum vzniká aj pri zadávaní riešenia pre dodávateľa

Prichádzajú zmeny od objednávateľa projektu

Prichádzajú návrhy na zmeny zo strany dodávateľa riešenia

Množstvo problémov sa objaví pri uvádzaní investície do prevádzky

PROBLÉMY SPÔSOBUJÚ

Sklzy termínov dodávok

Rast nákladov

Dodatočné úpravy na dodanom riešení

Ohrozenie termínu zahájenia výroby

Eliminujte riziká so službou

TEST BEFORE INVEST


Dokážete predísť mnohým problémom počas dodávky technologickej investície, pri jej uvedení do prevádzky a dokonca i pri bežnom používaní.

UROBÍME
PRE VÁS

Návrh konceptu celého zariadenia
Optimalizáciu činností, nastavenie procesov, taktu…
Zoskenovanie priestorov
Návrh konceptu zariadenia vo virtuálnej relite
Virtual commisioning – digitálne uvedenie do prevádzky

AKO SLUŽBA FUNGUJE

VÝHODY PRE VÁS

Významne eliminujete riziká a odstránite množstvo problémov, akými sú najmä dodatočné úpravy zariadenia, spustenie prevádzky zariadenia načas, či zníženie nákladov.

Nepotrebujete nakúpiť špecializovaný softvér na vytváranie virtuálneho modelu, nemusíte mať špecialistu vyškoleného na tento softvér.

Dostanete virtuálny model a prostredie, v ktorom si ho zobrazíte. Model následne poskytnete aj svojmu dodávateľovi.

Nestrácajte čas

Služba je navrhnutá tak, aby ju bolo možné implementovať v priebehu niekoľkých dní.

Overte si svoj investičný zámer so službou
TEST BEFORE INVEST!

Prvý návrh riešenia máte od nás
ZADARMO

OZVITE SA NÁM

Zavolajte nám

a konzultujte s nami možnosti využitia služby vo vašej firme

Ing. Oskár Bomba
+421 903 432 035

 

Ing. Andrej Halmo
+421 903 691 785