Skip to main content

Pripravujete technologickú investíciu?

 

Každá investícia je spojená s viacerými rizikami.
Vyhnite sa im pomocou našej nízkonákladovej služby

TEST BEFORE INVEST!

OVERTE SI PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE S NAMI

TÁTO SLUŽBA
JE URČENÁ

každému, kto pripravuje alebo realizuje technologickú investíciu spojenú s výrobnými, logistickými alebo inými dynamickými procesmi. Pričom je možné ju aplikovať pri úplne novej investícii alebo rekonštrukcii existujúcej. Je vhodné ju využiť vo fáze:

plánovania a prípravy investície

tvorby koncepčného návrhu riešenia

tvorby procesného návrhu a hlavne pri jeho dynamickom overení, optimalizácii procesov

výberového konania na dodávateľa (integrátora) riešenia

prípravy, výroby a dodávky investície s dodávateľom (integrátorom) riešenia

preberania investície od dodávateľa

Túto službu môže využívať investor i dodávateľ (integrátor) riešenia.

VÝRAZNE SA ZVÝŠI
PRAVDEPODOBNOSŤ, ŽE:

investícia bude dosahovať očakávané technologické a výkonnostné parametre

bude dosiahnutý plánovaný termín dodávky investície a zahájenie jej využívania

sa neprekročia plánované náklady

sa odbúra množstvo stresu, nepríjemnej komunikácie, chaosu…

a mnohé iné…

UROBÍME
PRE VÁS

Návrh konceptu celého zariadenia
Optimalizáciu činností, nastavenie procesov, taktu…
Zoskenovanie priestorov
Návrh konceptu zariadenia vo virtuálnej relite
Virtual commisioning – digitálne uvedenie do prevádzky

AKO SLUŽBA FUNGUJE

VÝHODY PRE VÁS

Významne eliminujete riziká a odstránite množstvo problémov, akými sú najmä dodatočné úpravy zariadenia, spustenie prevádzky zariadenia načas, či zníženie nákladov.

Nepotrebujete nakúpiť špecializovaný softvér na vytváranie virtuálneho modelu, nemusíte mať špecialistu vyškoleného na tento softvér.

Dostanete virtuálny model a prostredie, v ktorom si ho zobrazíte. Model následne poskytnete aj svojmu dodávateľovi.

SIMULÁCIA vs. EXCEL

Dizajn výrobnej linky vo VIRTUÁLNEJ REALITE

AJ TAKÉTO ZÁVERY SI VYPOČULI MANAŽÉRI VO VÝROBNÝCH PODNIKOCH,
KTORÍ SA ROZHODLI VYUŽIŤ SLUŽBU TEST BEFORE INVEST

Daný objem práce v takomto takte nebudú stíhat 4 roboty, odporúčame ich nainštalovať 6.

Investícia v rozsahu v akom ju plánujete neprinesie požadovaný nárast produkcie z dôvodu úzkeho miesta na linke v tomto bode…

V tejto verzii dizajnu linky sa operátor nedokáže dostať k pracovisku číslo 12.

Vami plánovaný objem paliet odporúčame navýšiť o 800 kusov – aby sklad plnohodnotne fungoval.

Optimalizáciou dráh VZV sme zvýšili efektivitu zaskladňovania o 10%.

Pri tejto metóde zaskladňovania Vám budú stačiť 4 AGV vozíky.

Overte si svoj investičný zámer so službou TEST BEFORE INVEST!

Využite naše skúsenosti z mnohých podobných projektov.

Prvý návrh riešenia pre vás vytvoríme už od 1.100 €

OZVITE SA NÁM

Nestrácajte čas

Služba je navrhnutá tak, aby ju bolo možné implementovať v priebehu niekoľkých dní.

Zavolajte nám

a konzultujte s nami možnosti využitia služby vo vašej firme

Ing. Oskár Bomba
+421 903 432 035