Skip to main content

Technológie trieskového obrábania a digitalizácia výroby – seminár

Autor: 14. novembra 2022Novinky

Vážení priatelia,

srdečne Vás pozývame na odborný seminár zameraný na technológie trieskového obrábania a digitalizáciu výroby, ktorý sa uskutoční 23.11. v Univerzitnom vedeckom parku Technicom v Košiciach.

Viac informácií: Pozvánka a program