Skip to main content

Výrobné kapacity v podnikoch sa väčšinou nevyužívajú v takej miere, než je ich skutočný potenciál.

Dôvodom je, že manažérom chýbajú informácie o reálnej vyťaženosti.

PRETOŽE:

dáta zo strojov sa nezbierajú

dáta zo strojov sa zbierajú, no nespoľahlivým ručným odpisom

RIEŠENÍM JE DIGITÁLNY ZBER DÁT

spoľahlivý

s jednoduchou implementáciou

lacný

rýchlo nasaditeľný

možnosť zjednotenia výstupov z rôznych zdrojov do jednej prehľadnej vizualizácie

s minimálnym rizikom

s veľmi krátkou dobou návratnosti (obvykle za menej ako 3 mesiace)

takmer z akéhokoľvek typu stroja (od klasického po plne automatizovaný)

DIGITÁLNYM ZBEROM DÁT ZÍSKATE:

jedinečnú príležitosť, ako rýchlo, lacno a spoľahlivo zvýšiť produktivitu, ako byť cenovo konkurencieschopnejší

jasný prehľad o reálnej vyťaženosti strojov

identifikáciu prestojov alebo iných foriem plytvania, čo dáva doteraz nevídané možnosti ich eliminácie

výrazne zlepšené podmienky ku kvalifikovaným rozhodnutiam

lepšiu orientáciu pri potrebách nákupu nových zariadení

prehľad o realite vo výrobe v daný deň, ktorý dokáže lepšie zorganizovať jednotlivé smeny

zautomatizovanie procesov, optimalizácia výroby

AKO TO
ROBÍME

Analyzujeme možnosti zberu dát z vašich strojov
Pripravíme krátky projekt/návrh riešenia, ktorý realizujeme po vašom odsúhlasení
Implementujeme hardvér do strojov (nerobíme zásahy do stroja – realizujeme to v spolupráci s ľuďmi z vašej údržby)
Zozbierané dáta spracujeme a vizualizujeme podľa vašich potrieb
Realizácia je rýchla a technologicky nenáročná

ROZHODUJTE SA NA ZÁKLADE DETAILNÝCH PODKLADOV

OTESTUJTE SI

čo vám môže priniesť zber dát.
Priamo u vás, na vami vybranom stroji.

Vyskúšajte si monitorovanie vášho stroja na skúšobný mesiac za minimálne náklady

VYSKÚŠAJTE SI TO

Z VAŠICH SKÚSENOSTÍ

„Zber dát nám jednoznačne zvýšil efektivitu našich analýz pri každodenných výzvach. Odbremenil ľudí od získavania dát, aby sa namiesto toho mohli venovať analytike, ktorá pridáva hodnotu k práci našich inžinierov. V minulosti sme reagovali často reaktívne, čo je v našom biznise neprípustné, dnes vďaka veľkému množstvu dát reagujeme viac proaktívne…‘‘

František Šlosiar, Secop

"RTLS tracking system (monitoring) nám pomohol pri našej práci online lokalizovať označené palety s polotovarmi vybratých zákaziek. Čo najmä pri operatívnych riešeniach výrobného procesu ušetrilo čas obslužnému personálu. Prípadnému rozšíreniu počtu používaných čipov bráni súčasná čipová a cenová kríza."

Dipl. Ing. Milan Kalnický

„Jednou z výhod nasadenia monitorizačného systému SIDAT do prevádzky s prototypovou a malosériovou výrobou je detailná identifikácia vedľajších výrobných časov, ktoré predstavujú vo výrobe negatívny aspekt. Systém nám prostredníctvom spätnej analýzy výrobných dát umožňuje presné vyhodnotenie projektov a odhaľovanie tzv. bottleneckov."

doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD., TUKE, Prototypové a inovačné centrum

"CNC status reader (monitoring) našiel v súčasnej etape implementácie uplatnenie pri kontrole výkonu produkcie, najmä v čase bez prítomnosti majstrov (nočné a víkendové zmeny). Pripravujem využiteľnosť nazbieraných dát na export priamo do ERP systému s detailmi na brutto a netto čas produkcie jednotlivých výrobkov."

Dipl. Ing. Milan Kalnický

„Zber dát nám preukázateľne dokázal, že máme rezervy v počte operátorov, a musíme doplniť stav. Čo sa týka zberu dát, tak tie sú v značne vyššej kvalite a kvantite ako v predošlom období, a to nám dáva možnosť lepšie zistiť naše kapacity."

Tomáš Horváth, SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY

Rozhodnite sa na základe výsledkov

Do vášho vybraného stroja napojíme zariadenie na zber dát. Budete tak mať aktuálny prehľad o vyťaženosti stroja na celý mesiac.

Ak budete s výsledkom zberu spokojní, môžete využiť naše komplexné riešenie zberu dát.

Kontaktujte nás

a konzultujte s nami možnosti využitia služby vo vašej firme

Ing. Richard Janáč
richard.janac@sova.sk
+421 903 570 732