Skip to main content

Pre lepšie riadenie plne využívajte dáta zo strojov a zariadení

Správne informácie sú nutnou podmienkou pre správne riadenie výroby, prípadne rozhodovanie sa o prijímaní/neprijímaní nových zákaziek, plnení termínov alebo potrebách a možnostiach investícií… Podniky väčšinou nemajú správne a úplné informácie o reálnom využívaní strojov a zariadení.  Riešia to  priamym zberom z moderných strojov. Zo starších strojov doteraz nedokážu priamo zbierať dáta, pretože nie sú na to technologicky pripravené. Vo väčšine výrob sa však takéto stroje nachádzajú. Z technologicky nepripravených strojov to riešia ručným zberom. Ručný zber dát je nepresný, pretože je postavený na človeku. Pre správne riadenie je nutné zbierať dáta zo všetkých strojov.

Aby sme Vám zabezpečili čo najlepšie výsledky, individuálne vo Vašej firme posúdime, ako budú dáta z výrobných procesov zbierané a ako budú následne premenené na informácie, ktoré Vás budú posúvať vpred. Využívame tri platformy pre zber a spracovanie dát, a ich následnú vizualizáciu.

Najjednoduchšou a najrýchlejšie nesaditeľnou platformou je Smart Portal SG, čo predstavuje MIS systém, postavený na webovom rozhraní a SQL databáze, a je určený pre rôzne aplikácie vo výrobe a logistike. Ďalšou možnosťou je MIS platforma SIDAS S3, ktorá je určená pre komplexnejšie výrobné aplikácie, kde sa už pracuje s dátami, ktoré treba zvyčajne spracovať v real-time databázach typu AspenTech, iHistorian a podobne. Ak potrebujte komplexný MES systém, tak využívame platformu Siemens – Opcenter.

Kedy je vhodné využiť túto službu:

Pri potrebe zvýšiť výkonnosť výroby a produktivitu strojov a zariadení.

Pre koho je služba určená:

  • Veľké, stredné a malé výrobné podniky – automotive, strojárstvo, elektrotechnika, potravinárstvo…
  • Výroba, výrobná technológia, procesný inžiniering, projektový manažment…

Výsledkom služby sú

Dáta zbierané a vyhodnocované zo všetkých strojov a zariadení vo výrobe

Postup SOVA Group

1

Špecifikácia

očakávaní a cieľov podniku
2

Vyhodnotenie

a vizualizácia zozbieraných dát a ich príprava pre využitie v ostatných systémoch podniku
3

Analýzy strojného vybavenia

technologických a procesných podmienok výroby
4

Analýza dát

ktoré sú už zbierané (ich dostupnosť, úplnosť,... )
5

Spracovaný návrh riešenia

funkčná dizajnová špecifikácia – popis technického riešenia, cenová špecifikácia, popis rizík
6

Implementácia

technológií zberu dát
7

Zaškolenie obsluhy

8

Odovzdanie fungujúceho riešenia

Získate

Pripojenie

Unifikované pripojenie ľubovoľného zariadenia s ľubovoľným typom riadiaceho systému

Zariadenia

Možnosť pripojiť stovky až tisícky zariadení

IoT sieť

Na prenos nie je potrebné fyzicky prepájať stroje v zložitých výrobných prevádzkach, ale jednoducho pomocou lokálnej rádiovej tzv. IoT siete, vyznačujúcou sa vysokou spoľahlivosťou, nízkymi nadobúdacími i prevádzkovými nákladmi

Dáta

Dáta o činnosti strojov a zariadení prenesené do celkovej IT infraštruktúry podniku

Vizualizácia

Online vizualizáciu činnosti strojov, prevádzok, sledovateľnú aj v mobilných zariadeniach