Skip to main content

Ak nastane prerušenie práce, potrebujete o tom vedieť okamžite. Kľúčom je rýchla a správna reakcia…

Zdroje problémov poznáte…

poruchy a havárie zariadení

prestavby pri vstrekolisoch

poškodenie vstrekolisov, servis, odstavenie výroby

Pomôžu vám SMART prediktívne aplikácie

Na základe monitoringu technologických a výrobných parametrov sa na každom (vstrekovacom) lise v reálnom čase monitoruje prekročenie vybraných parametrov alebo ich kombinácie, ktoré by mohli viesť k nekvalite alebo poruche stroja.

Pre každú túto udalosť je možné zadefinovať akciu, ktorá sa má vykonať (automatické zaslanie notifikácie údržbe, manažérovi,…)

SMART APLIKÁCIE VÁM POMÔŽU:

prediktívne predchádzať nekvalite

prediktívne predchádzať poškodeniu strojov, haváriám

zachytiť znalosti a skúsenosti pracovníkov údržby pre každé zariadenie

automaticky prerušiť v kritických prípadoch výrobu, a predísť tak škodám – pokiaľ to lis technicky umožňuje

AKO TO ROBÍME

1. KROK
Pripojenie všetkých lisov rôzneho veku od rôznych výrobcov do jednotného systému monitoringu
Ukladanie cca 30 parametrov lisovania pre každý zdvih/cyklus lisu
Nonstop monitoring, čo sa vo výrobe aktuálne deje
Reporting – pohľad do minulosti
2. KROK
Prepojenie dát z lisov na ERP informačný systém a zákazku s benefitmi
Vyhodnocovanie efektivity lisovania
Vidieť skutočný čistý a hrubý výrobný čas pre každú zákazku
Vidieť, ako každá zákazka dopadla finančne
V budúcnosti sa dajú lepšie kalkulovať cenové ponuky
Možnosť reálne priradiť technologické a výrobné parametre lisovania priamo k zákazke

ROZHODUJTE SA NA ZÁKLADE DETAILNÝCH PODKLADOV

BEZPLATNE

zanalyzujeme stav vo vašich podmienkach, a odporučíme vám komplexné riešenie

monitorovania vstrekolisov na mieru.

Rozhodnite sa na základe vašich reálnych dát.

Kontaktujte nás

a konzultujte s nami možnosti využitia služby vo vašej firme

Martin Vešelényi
+421 901 900 230