Skip to main content

Nachádzajte ideálne nastavenie procesov vo výrobe i v logistike

Do podnikov neustále prichádzajú nové objednávky, nový sortiment, narastá množstvo variant výrobkov, zmeny počtov objednávok, čo si vyžaduje buď investície do nových strojov, liniek alebo potreba reorganizovať pracoviská. Pri tom sa kladie dôraz na maximalizáciu využitia investícií a majetku podnikov, lepšie využitie priestoru hál… Avšak ukazovatele ako výkon pracoviska, zásobovanie, počty potrebných pracovníkov sú často odhadované a prepočitované len na ideálny stav, keď všetko funguje ako má. Skúsenosti sú však také, že po rozbehu nového projektu pracoviská nedosahujú potrebný výkon, a investuje sa dodatočný kapitál a čas na ladenie detailov, ktoré unikli pri zadaní a riešení projektu. Mnohé pracoviská fungujú už dlhší čas, ale nikto sa nezamýšľal, či fungujú dostatočne efektívne. Často sa stáva, že sa zmenili požiadavky alebo podmienky na pracovisku, ale nerieši sa prispôsobenie procesov na nové podmienky.

Kedy je vhodné využiť túto službu:

Pri nastavovaní tokov procesov výroby a logistiky.
Pri príprave technologickej investície do výroby a logistiky.

Pre koho je služba určená:

  • Veľké a stredné výrobné podniky – automotive, strojárstvo, elektrotechnika, potravinárstvo…
  • Výroba, výrobná technológia, procesný inžiniering, projektový manažment…

Výsledkom služby je

Parametrický model pracoviska/pracovísk, ktorý môže podnik dlhodobo využívať pre potreby vlastných analýz a prispôsobovať procesy podľa reálnej situácie. Tým vznikajú rôzne varianty situácií, ktoré umožnia hľadať najvýhodnejšie nastavenie procesov pre vašu aktuálnu potrebu. S týmto modelom budú pracovať zaškolení pracovníci podniku.

Postup SOVA Group

1

Posúdenie

či je predmetná zostava procesov vhodná na optimalizáciu a akou formou
2

Analýza

vykonanie detailnej analýzy činnosti pracoviska/pracovísk, výrobnej linky alebo logistiky v spolupráci SOVA Group a pracovníkov podniku
3

Parametrický model

pracoviska/pracovísk, výrobnej linky alebo logistiky ako softvérová aplikácia.
Vykoná sa otestovanie riešenia na reálnych dátach pracoviska, vyškolí sa obsluha, nakoniec sa odovzdá overené riešenie

Získate

Ideálne riešenia

Projektový tím si pomocou parametrického modelu dokáže vyjasniť detaily a nájsť ideálne riešenia pre potreby výroby aj logistiky

Porady

Eliminovať množstvo a dĺžku porád o konceptoch riešení (zjednotenie pohľadov v tíme)

Parametrický model

V parametrickom modeli je možné kedykoľvek vrátiť, zastaviť a analyzovať, prečo sa procesy chovajú inak ako sme očakávali

Nadväznosť procesov

Pri vytváraní modelu sa preberajú detaily funkčnosti každého procesu, čím sa upresňuje aj pohľad nadväznosti procesov

Overenie investície

Netendenčné overenie investície pred podpisom zmluvy s dodávateľom výrobnej linky alebo zariadenia