Skip to main content

Hľadajte a odstraňujte zdroje mikroprestojov

V každej výrobnej linke dochádza ku krátkym prestojom (sekundy) tzv. mikroprestojom, ktoré v súčte môžu podniku prinášať veľké straty. Prejavuje sa to najmä v úzkom mieste linky alebo v úzkych miestach jednotlivých sekcií linky. Podniky sa snažia na linkách s vysokým výkonom hľadať zlepšenia a minimalizovať prestoje úzkych miest. Problémom býva nejasnosť zdroja mikroprestoja, ktorý môže byť na pracovisku vzdialenom niekoľko desiatok metrov od sledovaného procesu. Dôvody straty výkonu úzkych miest sú často spôsobené reťazením problémov na viacerých pracoviskách pred alebo za úzkym miestom, čo sťažuje správnu identifikáciu problémov. Analýza štandardným pozorovaním prináša informácie len z časového úseku, kedy bola analýza tvorená. Preto je nutné ju opakovať, a aj tak nemusí odhaliť všetky hlavné dôvody straty výkonu.

Kedy je vhodné využiť túto službu:

Pri potrebe zvyšovať produktivitu existujúcej výrobnej linky.

Pre koho je služba určená:

  • Veľké a stredné výrobné podniky – automotive, strojárstvo, elektrotechnika.
  • Výroba na linkách s 20 a menej sekundovým taktom.

Výsledkom služby je

Presne na mieru výrobnej linky spracované softvérové riešenie „Digitálne dvojča výrobnej linky“ (DDVL). Je digitálnou kópiou výrobnej linky, pomocou ktorej môže poverený pracovník podniku permanentne analyzovať reálne vzniknuté stavy a identifikovať zdroje mikroprestojov, a podnik ich môže postupne odstraňovať. Spätnou kontrolou sa overí, či úprava priniesla požadované zlepšenie. Tento proces možno neustále opakovať

Postup SOVA Group

1

Posúdenie

či je linka vhodná na prepojenie s digitálnym dvojčaťom
2

Detailná analýza

fungovania linky, spôsobu jej riadenia, zbieraných dát, posúdenie charakteru výrobkov, ich opakovanosti, frekvencie prestavovania linky, posúdenie jednotlivých pracovísk, ich zásobovania...
3

Dizajnová štúdia

vytvorí sa funkčná dizajnová štúdia (plán nasadenia, odhad rizík, popis funkčnosti)
4

Tvorba digitálneho dvojčaťa

ktoré sa prepojí so zbieranými dátami z linky
5

Algoritmy

vytvoria sa špecializované algoritmy pre pracoviská tak, aby bolo možné kvantifikovať prestoje
6

Reporty

vytvoria sa reporty, ktoré pomôžu identifikovať zdroje prestojov a hľadať možnosti zlepšovania procesov v rámci linky

Získate

Vyhodnocovanie

Detailné sledovanie a vyhodnocovanie OEE (Overall Equipment Effectiveness) v reálnom čase

Kontrola

Kontrola procesov na základe Cyklových časov

Pohľad

Komplexný pohľad na dianie na linke

Dohľad

Sledovateľnosť výrobkov na 98%

Zjednotenie

Zjednotenie vyhodnocovania procesov