Skip to main content

Zber dát

Autor: 12. mája 20211 júna, 2021Zákazková výroba - služby

Zber dát

Zdokonaľujte riadenie firmy vďaka informáciám

Zvládnutie zberu dát potrebuje:

  • zbierať dáta komplexne z celej firmy i z jej okolia
  • obvykle je na začiatku najdôležitejšie mať dáta z výroby
  • dáta je potrebné meniť na informácie a vedieť ich následne spracovať
  • zber dát by mal byť zachytávaný elektronicky a nie ako vedomá činnosť človeka. Človek sa ukázal v tomto procese ako veľmi nespoľahlivý

Riešenie ponúkané SOVA Group:

Získate

Plný prehľad o reálnom využití výrobných strojov a zariadení

Plný prehľad o reálnej vyťaženosti logistických zdrojov a kapacít

Dáta o činnosti strojov a zariadení prenesené do celkovej IT infraštruktúry podniku

Vďaka digitalizácii a automatizovanému spracovaniu dát získate zásadnú úsporu času, resp. zrýchlenie niektorých procesov