Skip to main content

Konštrukcia (zákazková výroba)

Autor: 12. mája 20211 júna, 2021Zákazková výroba - služby

Konštrukcia (zákazková výroba)

Konštruujte svoje výrobky rýchlo a spoľahlivo

Konštrukcia výrobku zákazkovej výroby väčšinou potrebuje:

 • multiprofesné spracovanie (mechanika, elektro, riadenie…)
 • mať na to vhodné konštrukčné a analytické nástroje
 • vhodne mať pokryté všetky aspekty spojené s konštrukciou výrobkov
 • mať nastavenú metodiku práce
 • mať dobre nastavené a fungujúce procesy (koncept, konštrukcia, spolupráca, schvaľovanie…)
 • mať systém riadenia práce a riadenia toku dokumentácie
 • jasnú a prehľadnú komunikáciu všetkých zapojených pracovníkov
 • vhodne mať pokryté všetky aspekty spojené s konštrukciou výrobkov
 • automatický prenos kusovníkov do informačného systému podniku
 • mať prístup do databázy nakupovaného materiálu
 • mať kvalifikovaných pracovníkov

Riešenie ponúkané SOVA Group:

 • nastavenie konštrukčných procesov, umožňujúcich rýchlu prácu a kvalitné výstupy
 • nastavenie metodiky konštruovania – k dodaným konštrukčným nástrojom a riešenej problematike
 • konštruovanie:
  • Solid Edge – je určený pre konštruovanie mechanických a elektro častí, spracovanie výkresovej dokumentácie
  • NX – poskytuje platformu pre komplexný vývoj produktu od jeho návrhu (CAD), cez simulácie (CAE), programovanie CNC strojov (CAM) až po programovanie meracích strojov (CMM)
  • Siemens EDA (Electronic Design Automation) – modulové riešenie určené na navrhovanie, simulovanie, overovanie a výrobu elektronických systémov
 • analýzy, simulácie a výpočty:
  • Solid Edge – poskytuje riešenie širokého spektra pevnostných, tepelných, fluidných úloh
  • Simcenter – je určený na simulovanie, optimalizovanie a overovanie kritických aspektov výkonu zložitých produktov
  • pri príležitostnom využívaní SOVA Group rieši výpočtové a analytické úlohy formou služieb
 • PLM systémy na riadenie konštrukčných prác a spoluprácu konštrukčného tímu vo vnútri i v rámci podnikovej spolupráce (nakupovaný materiál, technológia, obchod…):
  • IS CITO – riadenie spolupráce a prepojenie zabezpečujúce prenos kusovníkov a dokumentácie + riadenie prác, prístup konštruktéra do databázy nakupovaného materiálu, zmeny a zmenové riadenie
  • Teamcenter – kompletné prostredie umožňujúce prepojenie ľubovoľného dostupného CAD systému, prenos kusovníkov do iných podnikových informačných systémov, riadenie prác, zmeny a zmenové riadenie
 • interný katalóg technologických štandardov – na mieru spracovaný katalóg technologicky najvhodnejších konštrukčných riešení, zohľadňujúci technologickosť a technologickú vybavenosť podniku
 • služby spojené s dodávkou riešení – HW dodávka alebo konzultácia o potrebnej výkonnosti, zaškolenie obsluhy…
 • riešenie je integrované a prispôsobené na mieru potrebám a možnostiam podniku

Získate

Skrátenie konštrukčných prác, zjednodušia sa procesy

Kompletne sa zintegruje celá konštrukcia

Konštrukcia pracuje v jednotnom prostredí, „ušitom“ presne na mieru podniku

Získa sa detailný prehľad o zmenách a eliminuje sa riziko nekvality spôsobené zmenami

Okamžitý prehľad o stave rozpracovanosti konštrukčného riešenia

Jasne a prehľadne bežiace procesy

Možnosť spolupráce aj na diaľku – v on-line prepojení