Skip to main content

5 opatrení, ktoré pomôžu riadiť malé a stredné podniky v čase krízy

Digitalizácia pomáha malým a stredným podnikom v časoch krízy. Každá firma je dnes digitálne riadená, preto je viac ako kedykoľvek predtým dôležité, aby bola riadená dobre aj pri zmenených podmienkach. SOVA Digital pripravila pre malé a stredné podniky odporúčania pre úspešné riadenie v čase koronakrízy.

Ak zvládnete týchto päť opatrení, tak sa vám podnik bude riadiť oveľa ľahšie ako kedykoľvek predtým. Vytvoríte tým podmienky k vždy aktuálnemu a korektnému prehľadu o stave firmy, čo je základným predpokladom úspešného riadenia.

U väčšiny firiem si tieto opatrenia nevyžadujú takmer žiadne alebo len malé investície. Nezačnite teraz s kúpou a implementáciou nejakého veľkého softvérového balíka. Obvykle to, čo používate doteraz, by malo stačiť. Skúste sústrediť pozornosť na ich správne a plnohodnotné využívanie, a nastavte jasné komunikačné pravidlá.

Martin Morháč