Skip to main content

Dopytovo ponukové konanie

Autor: 12. mája 202127 mája, 2021Zákazková výroba - služby

Dopytovo ponukové konanie

Dôsledne riaďte prípravu ponúk

Zvládnutie dopytovo-ponukového konania potrebuje:

 • riadiť celý proces ponukového konania v jednom ucelenom prostredí
  • mať nastavené procesy spracovania ponuky
  • kompletné a prehľadné riadenie všetkých vnútorných procesov ponukového konania
  • mať vedenú komunikáciu vo vnútri podniku i s dopytujúcou firmou
  • prehľadne vedené všetky verzie ponuky
  • mať celú dokumentáciu k ponuke prehľadne uloženú na jednom mieste
  • mať dostupné detailné informácie o histórii spolupráce s dopytujúcou firmou
 • využívať plánovanie a projektové riadenie
 • identifikovať príčiny neúspešných ponúk a odstraňovať ich
 • zlepšovať procesy, technológie i pracovníkov
 • mať kvalifikovaných pracovníkov

Riešenie ponúkané SOVA Group:

 • analýza a nastavenie vnútorných procesov ponukového konania, nastavenie workflow
 • riadenie dopytovo-ponukového konania
  • IS CITO – kompletné a ucelené riadenie dopytovo-ponukového konania (CRM, prostredie pre riadenie prác, workflow, riadenie dokumentácie, projektové riadenie, prepojenie všetkých vnútropodnikových útvarov)
  • Teamcenter – kompletné prostredie umožňujúce viesť a riadiť rozsiahlu dokumentáciu, projektové riadenie, prepojenosť na všetky podnikové útvary
 • reporting o stave rozpracovaných obchodov a dopytovo-ponukového konania IS CITO
 • služby spojené s dodávkou riešení – HW dodávka alebo konzultácia o potrebnej výkonnosti, zaškolenie obsluhy…
 • riešenie je integrované a prispôsobené na mieru potrebám a možnostiam podniku

Získate

Jednoduché a prehľadné riadenie dopytovo-ponukových konaní

Odbúranie množstva zbytočnej práce

Každý pracovník vie, aké má úlohy a termíny

Vyhodnotenie spolupráce s vybranými zákazníkmi

Využívať skúsenosti a poznatky z histórie