Skip to main content

ORVEX spol. s r.o.

Autor: 12. septembra 2018Referencie

ORVEX spol. s r.o. – výroba lesných traktorov LT 100, záberových reťazí na kolesá a príslušenstva na ťažbu dreva.

Prínosy z používaného riešenia Solid Edge:

  • zníženie času na výrobu LT100 o 20 % (skrátenie času na výrobu celého traktora),
  • úspora výrobných a technologických nákladov na výrobu LT100 o 30 %,
  • zrýchlenie zmien vo výkresovej a technickej dokumentácii o 15 %.

Dipl.Ing. Ján Slovík, konštruktér, ORVEX s.r.o.