Skip to main content

PRAGA Cars s.r.o.

Autor: 13. septembra 2018Referencie

PRAGA Cars s.r.o. – vývoj a výroba závodných áut.

Prínosy z používaného riešenia Solid Edge:
úspora času pri vývoji prototypu o 60 %, pri sériovej výrobe o 20 %,
zníženie výroby nepodarkov o 30 %,
presné analýzy pri návrhu náprav s vylúčením zmätkových stavov,
úspora nákladov na vývoj o 28 %,
prehľadnosť a dostupnosť dát pre všetky oddelenia firmy,
rýchle odhalenia kolíznych stavov pri konštrukčnom návrhu,
využiteľnosť produktu na 95 %.

Peter Polak, vývojový konštruktér, PRAGA Cars s.r.o.