Skip to main content

Technologická príprava výroby

Autor: 12. mája 20211 júna, 2021Zákazková výroba - služby

Technologická príprava výroby

Dobre zvládnite technologickú prípravu výroby, tým ušetríte veľa nákladov, skrátite čas výroby a naplníte kvalitu

Zvládnutie technologickej prípravy výroby potrebuje:

 • vhodné nástroje na spracovanie technologických postupov a materiálovej normy
 • vhodný nástroj pre definovanie časov
 • vhodný nástroj pre generovanie NC programov
 • mať priame dátové prepojenie s konštrukciou
 • mať prehľad o štandardnom i špeciálnom náradí a prípravkoch
 • mať prehľad o strojoch a zariadeniach, potenciálnych kooperantoch
 • zlepšovať procesy, technológie i pracovníkov
 • mať kvalifikovaných pracovníkov

Riešenie ponúkané SOVA Group:

 • nastavenie procesov technologickej prípravy výroby, umožňujúcich rýchlu prácu a kvalitné výstupy
 • tvorba technologických postupov:
  • CITO – nástroj určený pre tvorbu kompletných technologických postupov, s viacerými podpornými nástrojmi pre urýchlenie práce technológa, umožňujúci rýchlo a jednoducho vytvoriť štandardný technologický postup. Prostredie je priamo prepojené s konštrukciou, poskytujúce prístup k digitálnej technickej dokumentácii
  • Teamcenter Manufacturing – umožňujúci detailné spracovanie technologického postupu. Prostredie je priamo prepojené s konštrukciou, poskytujúce prístup k digitálnej technickej dokumentácii
 • tvorba materiálovej potreby – systém vypočíta materiálovú potrebu na zákazku – CITO
 • tvorba NC programov:
  • NX CAM – priamo z 3D modelov vytvára programy pre všetky trieskové technológie
  • tvorba postprocesorov pre ľubovoľné CNC obrábacie stroje dodávaná ako služba
 • PLM systémy (CITO alebo Teamcenter) využívané na riadenie prác a spoluprácu technologického tímu vo vnútri i s ostatným okolím
 • služby spojené s dodávkou riešení – HW dodávka alebo konzultácia o potrebnej výkonnosti, zaškolenie obsluhy…
 • riešenie je integrované a prispôsobené na mieru potrebám a možnostiam podniku

Získate

Technologický postup primeraný potrebám charakteru a rozsahu vašej výroby

Kompletne sa zintegruje spolupráca konštrukcie a technológie

Priama komunikácia konštruktér a technológ v jednotnom prostredí (online) v čase tvorby konštrukcie, prípravy TgPV i pri riešení zmien

Priama komunikácia s posudzovaním technologickej náročnosti pre obchod

Efektívnejšie využitie zdrojov (stroje, náradie, ľudia...)

Dokumentácia sa nemusí prepisovať, prenáša sa automaticky pre ostatné útvary