Skip to main content

NX – CAM

Jednotný a plne integrovaný CAD CAM systém

Prejdite na pokročilé obrábanie

  • pre formy a nástroje
  • pre obrábanie tvarovo komplexných súčiastok
  • pre sériovú výrobu

Plne integrovaný aj so Solid Edge

Efektívny

Požiadavky na CAM softvér sa menia od jednej spoločnosti k ďalšej. Potreba vyrábať určité spektrum dielov si vyžaduje používanie rôznej technológie. Modulárnosť systému zabezpečuje, že sa pracoviská programátorov a potrebné funkcie nastavia presne podľa požiadaviek výroby a podľa vyťaženia výrobnej technológie.

Easy-to-use je jednou z vlastností NX. Hĺbkové zaučenie do používania systému spoločne s jeho prednosťami zabezpečia strmý nábeh v efektivite CAM programátora. Pri nábehu používateľovi výdatne pomáhajú prednastavené operácie s bezpečnými nájazdami a odjazdami nástroja.

Stabilný

NX CAM pracuje s kvalitnými translátormi univerzálnych 3D formátov, a následne výkonné jadro Parasolid dokáže s týmito informáciami z translátorov veľmi efektívne pracovať.

Pri použití certifikovaného HW očakávajte najvyšší výkon a ukážkovú stabilitu. Stabilitu oceníte hlavne pri vytváraní veľkých a zložitých programov pre komplikované súčiastky. Eliminuje neprípustné padanie systému na minimum. Zároveň vďaka optimalizovanému jadru Parasolid pobeží NX na vašej pracovnej stanici veľmi rýchlo a plynulo.

Bezpečný

Cena kolízie na stroji je minimálne rovná cene poškodeného náradia, poškodeného kusu a stratených hodín. V horšom prípade vplyvom kolízie dôjde ku poškodeniu vretena, lineárnych vedení či celkovej integrity stroja. Škody sa rátajú cez desaťtisíce.

5-osé obrábacie centrá sú obzvlášť drahé a komplikované stroje, kde programátor ani obsluha  často nedokáže predpokladať všetky pohyby stroja. Vlastná integrovaná kinematická simulácia G-kódu hotového programu už po preklade postprocesorom dokáže odhaliť prípadné chyby v programovaní, ale aj v postprocesore. Je to posledná a najpresnejšia digitálna kontrola pred fyzickým spustením na stroji. Simuláciou programov znížite riziko možnej kolízie takmer na nulu.

Simulácia však nie je len nástrojom pre drahé 5-osé obrábacie centrá. Je nevyhnutnou súčasťou procesu programovania sústružnícko-frézovacích centier, ale dokáže pomôcť aj pri kontrole správneho upnutia súčiastky pri klasickom 3-osom obrábaní.

Progresívny

Adaptívnosť NX ho predurčuje aj na komplikované a procesne citlivé výrobné operácie. Disponuje napríklad aj špecializovaným modulom pre obrábanie turbo lopatkových kolies.

Komplexné programové vybavenie dáva NX výborné nástroje pre programovanie zložitých súčiastok, ktoré obsahujú vnútorné dutiny a kanály.

Šikovnou a rýchlou funkciou prerobenia existujúcich programov pre 3-osé centrá na programy pre 5-osé centrá dokážete pridať výrobku lepšie povrchové vlastnosti, využiť na jeho výrobu nástroje s kratším vysadením, a zároveň efektívnejšie využiť drahý čas 5-osých strojov.

Náskok NX spoznáte aj pri zavedení robotov do podpornej výroby ku vlastným obrábacím centrám. S pomocou NX viete využiť roboty pre operácie typu pick-and-place, ale aj produktívnejšie operácie ako odihlovanie alebo finálne leštenie výrobku.

Inteligentný

Nechajte na NX prípravu všedných a časovo náročných programov pre frézovanie kapsí alebo vŕtacie operácie aj s vystružovaním. Automatické rozpoznávanie geometrických prvkov na obrobku umožní využiť knižnicu známych obrábacích operácií, a navrhnúť ich použitie pri týchto konkrétnych prvkoch. Technológ tak môže využívať NX pre odľahčenie vlastnej práce a venovať sa viac iným, zložitejším programom.

So zameraním na finiš

NX je častou voľbou pre tých, ktorí vyžadujú výborné výsledky obrábania aj po vzhľadovej stránke. Pre výrobcov nástrojov a foriem je povrchová úprava dôležitým faktorom, ktorý sa odzrkadľuje v tisícoch kusov vyrobených týmito nástrojmi.

Adaptívny

Zavedením adaptívneho vysokorýchlostného frézovania dosiahnete úsporu času výroby až 60% bez ohrozenia kvality samotného výrobku. Táto obrábacia stratégia si zakladá na konštantnom opásaní nástroja počas záberu, čím zvyšuje jeho životnosť, rovnako tak aj životnosť vretena stroja. Druhým aspektom sú špecifické dráhy, ktoré dodávajú vretenu a nástroju hladké pohyby a fluidný charakter.

Dôležitou vlastnosťou Adaptívneho frézovania je tiež teplotný prestup. Ak potrebujete vyrobiť diel bez teplotného namáhania z frézovania, a zároveň z nejakého dôvodu nechcete použiť kvapalinové chladenie, NX ponúka nastavenie, kde je teplo odvádzané do triesky a čiastočne nástrojom, avšak nie dielom samotným.

Šetrný

Po vygenerovaní obrábacích dráh NX ponúka možnosť dodatočne upraviť tieto dráhy aj tak, že „vyžehlí“ všetky ostré hrany a zmeny smeru na plynulé zaoblené a hladké prechody. Dráhy si programátor upraví len tam, kde mu to vyhovuje. Týmto spôsobom chráni lineárne vedenia a integritu obrábacieho stroja, a zaručuje mu dlhšiu životnosť.

Produktívny

NX Machining Line Planner je špecializovaný modul určený pre spoločnosti s intenzívnou sériovou výrobou mechanicky obrábaných dielov. Tento modul umožňuje definovanie výrobného procesu a výrobnej linky. Pripravuje rozplánovanie sekvencie na jednotlivé pracoviská v rámci linky na jednotlivé stroje, a umožňuje používateľovi rozdistribuovať a vybalansovať požadované NC operácie, ktoré sú súčasťou hotového NX CAM programu s požadovaným zoradením jednotlivých strojov a zodpovedajúcou dokumentáciou. Zároveň umožňuje obojsmerný tok informácií pri zmenách medzi CAM programátorom a line planerom.

Aditívny

NX inovuje vývojový proces nekonečne, a to prepojením vývoja výrobku s najnovšími technológiami ako je 3D tlač (AM – additive manufacturing). Ponúka prostredie od konceptuálneho vývoja, cez dizajn, simulácie FEA požadovaných vlastností až po priame prepojenie s tlačiarňou. Aditívna výroba nie je len o tom ako sa výrobok vyrobí. Do jeho vývoja, do jeho procesu vzniku už v koncepte prenikajú úplne nové metódy práce ako skenovanie, topologická optimalizácia alebo vnútorné mriežkové štruktúry na odľahčenie. NX je nástroj, ktorý umožňuje prácu v jedinom softvéri pri potrebe rôznych dátových formátov a odlišných procesov.

Zameraný na kvalitu

Mať poriadok v 3D a CAM dátach je ideálne pre každý podnik. Ich ďalšie využitie a prepojenie s nameranými hodnotami na 3D meracích zariadeniach prináša rýchlejšiu kontrolu nad kvalitou výroby než tradičný spôsob. NX v sebe obsahuje modul, ktorý pracuje nad 3D dátami a využíva konštruktérom zaznamenané požadované geometrické tolerancie, rozmery a iné poznámky pre automatickú prípravu programu pre meracie zariadenie. Po dokončení merania je v prostredí NX k dispozícii automaticky vygenerovaná správa o výsledku merania. Tá obsahuje informácie o požadovaných hodnotách z 3D modelu a zároveň namerané hodnoty z meracieho stroja.

Vývojovo-výrobný

Jednou z najväčších predností NX je, že vytvára spoločnú platformu. Na jedinom výkonnom dátovom jadre spája svet CAD – CAM – CAE – AM – virtuálne sprevádzkovanie strojov. Je plne integrovaný a zároveň integrovateľný do akýchkoľvek systémov.

3D model vzniká alebo je upravovaný silnými modelovacími nástrojmi. Pri modeloch so zložitými plochami svojimi inteligentnými nástrojmi výrazne skráti modelovacie práce. Alebo s použitím synchrónnej technológie umožní rýchle a ľahké úpravy aj na importovaných modeloch. Tieto dáta, bez prekladov, sú ďalej použité na presné CAM programovanie.

Viac k NX vám povie

Martin Vešelényi
0901 900 230

Benefity

ktoré môžete získať používaním riešenia NX CAM

Zrýchlenie TPV vďaka integrovanému CAD/CAM riešeniu

50%

Simulácie NC kódu eliminujú riziko kolízie na stroji

99%

Doteraz nemožné programovanie komplexných dielov s náročnými plochami

100%

Automatzácia programovania zjednoduší tvorbu vŕtacích programov – ušetrený čas

80%

Vďaka synchrónnej technológii môžem veľmi rýchlo a jednoducho upravovať objemové, ale aj plošné telesá. Nástroje so Synchronous Modeling sa stali mojimi najpoužívanejšími nástrojmi.

Ing. Bohuš BaranovičEmerson Branson a.s.

S NX sa nám podarilo znížiť kolízie jednotlivých dielov zostavy na 0,1 %

Ing. Pavel PavelkaIngmetal

Integráciou CAD a CAM do jedného balíka sme ušetrili čas a kapacitu pracovníkov o 30%

HTP Slovakia Vráble