Skip to main content

HASMA, s.r.o.

Autor: 12. septembra 2018Referencie

Firma Hasma Krompachy vznikla v roku 1994. Nosným programom bola výroba poistkových spodkov pre nožové poistky. Firma neskôr výrazne expandovala, a rozšírila svoj výrobný program o výrobu NN rozvádzačov rôznych typov a prevedení. Momentálne u nás pracuje asi 60 ľudí a máme strategické postavenie na trhu. Hlavnými odberateľmi našej produkcie sú energetické spoločnosti – VSD, ZSD, SSE – Distribúcia, veľkoobchody a montážne firmy.

Prínosy z používaného riešenia Solid Edge:
Solid Edge nám výrazným spôsobom pomáha pružne reagovať na všetky zmeny a požiadavky trhu, a udržať si tak stabilné postavenie v skupine výrobcov rozvádzačov NN.

  • úspora materiálov pri výrobe prototypov o 100 % (návrhy robíme už len v elektronickej podobe),
  • úspora času pri tvorbe a vykonávaní zmien vo výkresovej dokumentácii o 60 %,
  • úspora materiálových a výrobných nákladov optimálnou konštrukciou o 15 %.

Jaroslav Tokarčík, Manager technical preparation of production, HASMA, s.r.o.