Skip to main content

Ing. Alexander Pivovarník – INGMETAL

Autor: 12. septembra 2018Referencie

Nástrojáreň INGMETAL sa špecializuje na výrobu foriem na lisovanie expandovaného polystyrénu a polypropylénu. Firma má vlastné oddelenie konštrukcie a programovania, kde sa na základe požiadaviek zákazníkov modelujú a programujú formy s využitím softvéru NX.

Prínosy z používaného riešenia NX:

  • minimalizácia kolízií jednotlivých prvkov konštrukcie na 0.1 %,
  • skrátenie času konštruovania o 60 %,
  • zrýchlenie zavedenia zmenového konania o 60 %,
  • skrátenie času potrebného na technicky presnú vizualizáciu požiadaviek zákazníka o 70 %.
Ing. Pavel Pavelka, Head of CAD design dept., INGMETAL