Skip to main content

KNOTT spol. s r.o.

Autor: 12. septembra 2018Referencie

KNOTT spol. s r.o. – výrobca komponentov prívesovej techniky a priemyselných bŕzd.

Prínosy z používaného riešenia Solid Edge: 

  • kvalitné foto-realistické vizualizácie a ich jednoduchá modifikácia v reálnom čase boli do veľkej miery rozhodujúcim faktorom pre získanie nového zákazníka, čo spoločnosti prinieslo možnosti ďalšej spolupráce na jeho projektoch,
  • redukcia nákladov určených na externé marketingové aktivity až o 60 %,
  • príprava profesionálnych podkladov určených na prezentáciu produktov zákazníkom vo vlastnej réžii.

Miroslav Viktorin, KNOTT spol. s r.o.