Skip to main content

XIMEA, s.r.o.

Autor: 13. septembra 2018Referencie

Spoločnosť XIMEA je inovačným výrobcom kamier využívaných v aplikáciách priemyselnej automatizácie, ako aj moderných vedeckých produktoch.

Prínosy z používaného riešenia NX:

  • čas ušetrený integrovaným prepojením medzi CAD, CAM, a podsystém Drafting nám zrýchlil vývoj produktov a ich dokumentáciu o 40 %,
  • využitie generovaných 3D modelov mechaniky pri návrhu vnútornej elektroniky znížilo chybovosť a výskyt kolízií komponentov o 60 %,
  • presné a prehľadné 3D modely, rezy a popisy produktov zrýchlili komunikáciu so zákazníkmi, a zjednodušili integráciu našich produktov o 30 %.

Max Larin, XIMEA, s.r.o.