Skip to main content

Emerson Branson a.s.

Autor: 12. septembra 2018Referencie

BRANSON je najstaršia divízia akciovej spoločnosti EMERSON, ktorá začala svoju činnosť v Novom Meste nad Váhom v roku 1995. Divízia sa zaoberá výrobou ultrazvukových a vibračných zváracích zariadení na zváranie plastov, ultrazvukových nástrojov a príslušenstva, ktoré sú používané najmä v automobilovom priemysle. Vyrábajú sa tu štandardné a špeciálne systémy pre európsky trh, ako aj zámorie. V roku 2004 získala ocenenie za top strojársky výrobok.

Na tvorbu konštrukčných riešení a následne dokumentácie pre výrobu spoločnosť používa softvér NX od firmy Siemens PLM Software. Vďaka tomuto nástroju sa podarilo výraznejšie skrátiť čas pri polohovaní ultrazvukových nástrojov. Rovnako sme skrátili čas pri konštrukcii lôžok ultrazvukových technológií, dielov pridržiavačov, hot-plate nástrojov a výrazne sa zefektívnila práca pri dizajne celkov ultrazvukových, vibračných strojov.

S nasadením zatiaľ poslednej, šiestej verzie systému NX dosiahla spoločnosť ďalšiu úsporu času a zjednodušenie procesu návrhu vďaka zabudovanej synchrónnej technológii. „Vďaka synchrónnej technológii môžem veľmi rýchlo a jednoducho upravovať objemové, ale aj plošné telesá. Nástroje so Synchronous Modeling sa stali mojimi najpoužívanejšími nástrojmi“, povedal Ing. Bohuš Baranovič z Emerson Branson a.s..

Používaním tejto technológie sa skrátil čas návrhu konštrukčného riešenia cca. o 15%, a vďaka nej môže spoločnosť rozširovať svoj výrobný program.

Konštruktéri v Bransone s napätím očakávajú aké nové možnosti im prinesie synchrónna technológia v najbližších verziách NX.