Skip to main content

Solid Edge 2022 – Riadená krivka

Solid Edge 2022 prináša novú funkciu na vytváranie špecifických tvarov kriviek, tie je možné využiť ďalej ako podklad pre 3D modelovanie.