Skip to main content

Solid Edge 2023 – Skica – 3D vysunutie

Solid Edge 2023 prináša nový štýl zobrazenia uzatvorenia skice a následné 3D vysunutie / rotácia je zlúčená funkcia pre pridanie alebo odobranie objemu.