Skip to main content

Solid Edge 2023 – Nová verzia (3. časť)

Výkresová dokumentácia umožňuje vytvoriť interaktívny kusovník, kde sú zobrazené náhľady pri jednotlivých položkách. Zároveň je možné priamo z kusovníka otvoriť konkrétny model na úpravu.