Skip to main content

Priama frekvenčná analýza

Autor: 5. júna 2019CAE

V tomto videu môžete vidieť simuláciu priamej frekvenčnej odozvy (Frequency Response Analysis) v Simcenter (NX Nastran).