Skip to main content

Plánovanie a riadenie výroby

Autor: 4. mája 20211 júna, 2021Jednoúčelové stroje - služby

Plánovanie a riadenie výroby

Plánujte primerane potrebám a efektívne využívajte všetky zdroje vo výrobe

Zvládnutie plánovania a riadenia výroby potrebuje:

 • mať pripravenú technickú a technologickú dokumentáciu (aspoň hrubý odhad časovej náročnosti)
 • mať prehľad o stave skladov
 • mať prehľad o termínoch dodávok materiálu a polotovarov, a dokázať riadiť objednávanie materiálov
 • mať prehľad o štandardnom i špeciálnom náradí a prípravkoch
 • mať prehľad o strojoch a zariadeniach, potenciálnych kooperantoch…
 • mať prehľad o aktuálnom stave rozpracovanosti výroby
 • vedieť zbierať dáta z výroby
 • mať vhodný softvérový nástroj, ktorý vedie všetky potrebné údaje, dokáže plánovať, vyhodnocovať aktuálny stav a prispôsobovať plán k reálnym potrebám. Taký, ktorý je účinný pre daný charakter a rozsah výroby
 • mať rýchlo dostupnú kompletnú dokumentáciu vrátene 3D modelov
 • zlepšovať procesy, technológie i pracovníkov
 • mať kvalifikovaných pracovníkov

Riešenie ponúkané SOVA Group:

 • nastavenie procesov výroby, zjednodušujúci toky a efektívnosť práce
 • systém plánovania výroby – CITO, prispôsobené potrebám zákazkovej výroby jednoúčelových strojov, a po každom zosnímaní reálneho stavu vo výrobe aktualizuje plán výroby
 • PLM systémy (CITO alebo Teamcenter) využívané na sprístupňovanie kompletnej technickej dokumentácie v digitálnej forme, vrátane možnosti prehliadania 3D komponentov a montáže
 • výrobný reporting – zobrazovanie stavu rozpracovanosti výroby – CITO – vizualizácia plánu a aktuálneho stavu rozpracovanosti podľa pracovísk, dielní, strojov…, reporting pre majstrov, vedúcich výroby i pre manažment
 • zber dát z výrobných operácií načítaním dát cez čítačky čiarového kódu
 • Zber dát z výrobných procesov – priamy zber dát zo strojov a zariadení umožňujúci sledovať reálny priebeh vyťaženosti pracovísk
 • služby spojené s dodávkou riešení – HW dodávka alebo konzultácia o potrebnej výkonnosti, zaškolenie obsluhy…
 • riešenie je integrované a prispôsobené na mieru potrebám a možnostiam podniku

Získate

Zvýšenie výrobnej produktivity a lepšie využitie výrobných kapacít

Prehľad o stave rozpracovanosti výroby, o rizikách, reálnosti termínov a prípadných sklzov termínov zákaziek v dostatočnom predstihu

Zvýšenie kvality riadenia, napríklad zásadným skrátením dispečingu

Zvýšenie kvality produkcie dosiahnuté sprístupnením digitálnej dokumentácie, najmä možnosti 3D zobrazovania dokumentácie