Skip to main content

Technologická príprava výroby

Autor: 3. mája 20211 júna, 2021Jednoúčelové stroje - služby

Technologická príprava výroby

Technologickú prípravu výroby robte tak, aby to bolo pre vás efektívne

Zvládnutie technologickej prípravy výroby potrebuje:

 • vhodné nástroje na jednoduché a rýchle spracovanie technologických postupov
 • vhodný nástroj pre rámcový odhad časov
 • vhodný nástroj pre generovanie NC programov
 • mať priame dátové prepojenie s konštrukciou
 • mať prehľad o štandardnom i špeciálnom náradí a prípravkoch
 • mať prehľad o strojoch zariadeniach, potenciálnych kooperantoch…
 • zlepšovať procesy, technológie i pracovníkov
 • mať kvalifikovaných pracovníkov

Riešenie ponúkané SOVA Group:

 • nastavenie procesov technologickej prípravy výroby, umožňujúcich rýchlu prácu a kvalitné výstupy
 • tvorba technologických postupov:
  • CITO – nástroj určený pre tvorbu kompletných technologických postupov, s viacerými podpornými nástrojmi pre urýchlenie práce technológa, umožňujúci rýchlo a jednoducho vytvoriť štandardný technologický postup;

Prostredie je priamo prepojené s konštrukciou, poskytujúce prístup k digitálnej technickej dokumentácii

 • tvorba NC programov:
  • NX CAM – priamo z 3D modelov vytvára programy pre všetky trieskové technológie
 • PLM systémy (CITO alebo Teamcenter) využívané na riadenie prác a spoluprácu technologického tímu vo vnútri i s ostatným okolím
 • služby spojené s dodávkou riešení – HW dodávka alebo konzultácia o potrebnej výkonnosti, zaškolenie obsluhy…
 • riešenie je integrované a prispôsobené na mieru potrebám a možnostiam podniku

Získate

Technologický postup primeraný potrebám charakteru a rozsahu vašej výroby

Kompletne sa zintegruje spolupráca konštrukcie a technológie

Priama komunikácia konštruktér a technológ v jednotnom prostredí (online) v čase tvorby konštrukcie, prípravy TgPV i pri riešení zmien

Priama komunikácia s posudzovaním technologickej náročnosti pre obchod

Efektívnejšie využitie zdrojov (stroje, náradie, ľudia...)

Dokumentácia sa nemusí prepisovať, prenáša sa automaticky pre ostatné útvary