Skip to main content

Dodávka jednoúčelového stroja zákazníkovi

Autor: 5. mája 202127 mája, 2021Jednoúčelové stroje - služby

Dodávka jednoúčelového stroja zákazníkovi

Realizujte dodávku rýchlo a bez problémov

Zvládnutie integrácie potrebuje:

  • mať prehľadne pripravenú kompletnú technickú dokumentáciu, vrátane dohovorov v čase dopytovo ponukového konania i v čase výroby zariadenia a postupov montáže a integrácie
  • mať vopred odladenú (vo fáze vývoja zariadenia) komunikáciu automatizačných a mechanických častí so softvérovým riadením
  • mať výbavu na online komunikáciu, umožňujúcu vizualizáciu a zdieľanie technickej dokumentácie vrátane tvorby online riešení
  • mať všetky komponenty a potrebnú technickú výbavu
  • mať kvalifikovaných pracovníkov

Riešenie ponúkané SOVA Group:

  • PLM systémy (CITO alebo Teamcenter) využívané na sprístupňovanie kompletnej technickej dokumentácie v digitálnej forme, vrátane možnosti prehliadania 3D komponentov a montáže
  • využívanie mechatronického modelu pri odlaďovaní zariadenia – Mechatronic Concept Design
  • konzultácie a korekcie konštrukčného riešenia s integrujúcim technikom – NX Virtual Reality Design Review

Získate

Skrátenie času integrácie

Úsporu nákladov na integráciu

Predchádzanie možným kolíziám a neočakávaným scenárom pri sprevádzkovaní zariadenia