Skip to main content

Konštrukcia

Autor: 2. mája 202127 mája, 2021Jednoúčelové stroje - služby

Konštrukcia

Konštruujte svoje zariadenia koordinovane

Konštrukcia jednoúčelových stojov a zariadení väčšinou vyžaduje:

 • mať dobre nastavené a fungujúce procesy (koncept, konštrukcia, spolupráca, schvaľovanie…)
 • koordinovať a riadiť práce a komunikáciu počas návrhového procesu i neskôr riadiť zmeny počas výroby a implementácie zariadenia u zákazníka
 • integrovane riadiť multiprofesné spracovanie návrhu zariadenia (mechanika, elektro, PLC riadenie…)
 • používať vhodné konštrukčné a simulačné nástroje
 • mať nastavenú vhodnú metodiku práce
 • riadený tok práce a riadený tok informácií (dokumentov, dát, …)
 • jasnú a prehľadnú komunikáciu všetkých zapojených pracovníkov
 • mať zabezpečený automatický prenos kusovníkov do informačného systému podniku
 • mať aktuálnu databázu štandardizovaných dielov, celkov a technologických štandardov
 • mať kvalifikovaných pracovníkov

Riešenie ponúkané SOVA Group:

 • poradenstvo pri integrácii konštruktérskych postupov a zvyklostí voči ostatným podnikovým procesom
 • nastavenie metodiky konštruovania – s ohľadom na dostupné nástroje a charakter produktu
 • konštrukcia:
  • Solid Edge – je určený pre konštruovanie mechanických a elektro častí, spracovanie výkresovej dokumentácie
  • NX – poskytuje platformu pre komplexný vývoj produktu od jeho konceptu, cez detailnú konštrukciu a mechatronickú simuláciu až po programovanie výrobných a meracích CNC strojov
  • Siemens EDA – je určený na navrhovanie, simulovanie, overovanie a výrobu elektronických systémov
  • Mechatronic Concept Design – nástroj pre multidisciplinárny návrh strojov, ktorý prepája úlohy a dáta medzi strojnými, elektrotechnickými a automatizačnými inžiniermi
 • analýzy, simulácie a výpočty:
  • Solid Edge – poskytuje riešenie širokého spektra pevnostných, tepelných, fluidných… úloh
  • Simcenter – je určený na simulovanie, optimalizovanie a overovanie kritických aspektov výkonu zložitých produktov
  • Služba SOVA – pri príležitostnom využívaní SOVA Group rieši výpočtové a analytické úlohy formou služieb
 • predstavenie a schvaľovanie konštrukčného riešenia zariadenia so zákazníkom– NX Virtual Reality Design Review
 • PLM systémy na riadenie konštrukčných prác a spoluprácu konštrukčného tímu vo vnútri i v rámci podnikovej spolupráce (nakupovaný materiál, technológia, obchod…):
  • IS CITO – riadenie spolupráce a prepojenie zabezpečujúce prenos kusovníkov a dokumentácie + riadenie prác, prístup konštruktéra do databázy nakupovaného materiálu, zmeny a zmenové riadenie
  • Teamcenter – kompletné prostredie umožňujúce prepojenie ľubovoľného dostupného CAD systému, prenos kusovníkov do iných podnikových informačných systémov, riadenie prác, zmeny, zmenové riadenie a projektové riadenie
 • interný katalóg technologických štandardov – na mieru spracovaný katalóg technologicky najvhodnejších konštrukčných riešení, zohľadňujúci technologickosť a technologickú vybavenosť podniku
 • služby spojené s dodávkou riešení – HW dodávka alebo konzultácia o potrebnej výkonnosti, zaškolenie obsluhy…
 • riešenie je integrované a prispôsobené na mieru potrebám a možnostiam podniku

Získate

Skrátenie konštrukčných prác, zjednodušia sa procesy

Kompletne sa zintegruje celá konštrukcia

Konštrukcia pracuje v jednotnom prostredí, „ušitom“ presne na mieru podniku

Získa sa detailný prehľad o zmenách a eliminuje sa riziko nekvality spôsobené zmenami

Okamžitý prehľad o stave rozpracovanosti konštrukčného riešenia

Jasne a prehľadne bežiace procesy

Možnosť spolupráce aj na diaľku – v on-line prepojení