Skip to main content

Dopytovo ponukové konanie

Autor: 1. mája 202127 mája, 2021Jednoúčelové stroje - služby

Dopytovo ponukové konanie

Úspešnosť zákazky sa primárne nastaví v rámci dopytovo ponukového konania

Zvládnutie dopytovo-ponukového konania vyžaduje:

 • riadiť celý proces ponukového konania v jednom ucelenom prostredí
  • mať nastavené procesy spracovania ponuky
  • kompletné a prehľadné riadenie všetkých vnútorných procesov ponukového konania
  • mať vedenú komunikáciu vo vnútri podniku i s dopytujúcou firmou
  • dôsledne riadené požiadavky zákazníka
  • prehľadne vedené všetky verzie ponuky
  • mať celú dokumentáciu k ponuke prehľadne uloženú na jednom mieste
  • mať dostupné detailné informácie o histórii spolupráce s dopytujúcou firmou
 • mať softvérový nástroj podporujúci kalkuláciu ceny jednoúčelového stroja
 • mať softvérové nástroje podporujúce koncepčný návrh procesov a dizajnu zariadenia
 • pre rozsiahlejšie projekty využívať plánovanie a projektové riadenie
 • identifikovať príčiny neúspešných ponúk a odstraňovať ich
 • zlepšovať procesy, technológie i pracovníkov
 • mať kvalifikovaných pracovníkov

Riešenie ponúkané SOVA Group:

 • analýza a nastavenie vnútorných procesov ponukového konania a nastavenie workflow
 • simulačné overenie konceptu zariadenia z procesného hľadiska (vyváženie linky)
  • Optimalizácia procesov – služba SOVA Digital
  • Tecnomatix – Plant Simulation – prostredie určené pre digitálny návrh a optimalizáciu výrobného procesu
 • koncepčný konštrukčný návrh zariadenia
  • Overenie technologickej investície vopred – služba SOVA Digital
  • Tecnomatix – Process Simulate  – prostredie určené pre digitálny návrh plánovania výrobného procesu v 3D prostredí
  • Prezentácia konceptu JUS zákazníkovi (VR/AR/Video)
 • riadenie dopytovo-ponukového konania
  • IS CITO – kompletné a ucelené riadenie dopytovo-ponukového konania (CRM, prostredie pre riadenie prác, workflow, riadenie dokumentácie, projektové riadenie, prepojenie všetkých vnútropodnikových útvarov)
  • Teamcenter – kompletné prostredie umožňujúce viesť a riadiť rozsiahlu dokumentáciu, projektové riadenie, prepojenosť na všetky podnikové útvary
 • kalkulácie IS CITO – kompletný výpočet a zobrazenie ziskovosti, marží, zoznamu potrebného materiálu…
 • reporting o stave rozpracovaných obchodov a dopytovo-ponukového konania IS CITO
 • riešenie je integrované a prispôsobené na mieru potrebám a možnostiam podniku

Získate

Zjednodušenie a sprehľadnenie dopytovo-ponukových konaní

Odbúranie zdĺhavého hľadania podkladov

Zrýchlené generovanie cenových ponúk

Jasné delegovanie a sledovanie pridelených úloh

Vyhodnotenie spolupráce s vybranými zákazníkmi

Využívanie a optimalizácia získaných skúseností do budúcich zákaziek

Zvýšenie vlastného win-rate

Odlíšenie od konkurencie