Skip to main content

Workshop zameraný na rolu lídra v procese digitálnej transformácie podniku

Svet už naplno digitalizuje. Digitalizácia je rovnako dôležitá a akútna pre veľké ale aj menšie podniky. Tempo digitalizácie je však rôzne. Kým niektoré podniky majú svoje digitalizačné stratégie a vytvorené špecializované tímy, iné zvažujú ako a kde začať. Je to však dlhá cesta, ktorá musí byť skutočne dobre riadená. Preto dnes top manažmenty stoja pred mnohými otázkami: „Kde sú najväčšie príležitosti digitalizácie?; Ako začať?; Čo je na tejto ceste dôležité?…“

Účel:

  • získanie predstavy o možnostiach a príležitostiach digitalizácie menšieho alebo stredného priemyselného podniku
  • vytvorenie vlastného rámcového postupu digitalizácie v podniku
  • networking, vzájomný kontakt a výmena skúseností účastníkov

Určené pre:

  • členov vrcholového vedenia podnikov – so skúsenosťami i bez skúseností s digitalizáciou

Forma

  • otvorený workshop alebo vytvorený na mieru pre samostatný konkrétny podnik
  • praktické ukážky vo fyzickom priestore TestBed 4.0
  • otvorená diskusia
  • samostatná práca na vlastnom rámcovom postupe digitalizácie

Obsah workshopu

Workshop bude vedený postupne od objasnenia základných pojmov, praktických ukážok, a vyústi do spracovania individuálneho postupu pre úvodné fázy digitalizácie podniku účastníka.

Pripravené témy programu:

1

Všeobecné princípy digitalizácie a digitálnej transformácie podniku

2

Praktické ukážky riešenia podnikových potrieb prostredníctvom súčasných moderných technológií a princípov Industry 4.0

3

Digitálne transformovaný podnik a cesta k jeho dosiahnutiu

4

Leadreship a jeho rola v digitálne sa transformujúcom podniku

5

Nájdenie a zapojenie ambasádorov digitálnej transformácie

6

Zapojenie väčšiny pracovníkov prostredníctvom inovačnej kultúry

7

Ako naštartovať a viesť digitálnu transformáciu v podniku

8

Praktické vytváranie stratégie rozbehovej fázy digitálnej transformácie

9

Otvorené i riadené diskusie

10

Hosť: líder, s úspešným líderským príbehom

Získate

Vedomosti o vytvorení prostredia pre úspešný rozbeh digitalizácie svojho podniku

Prehľad o príležitostiach digitalizácie vo svojom podniku

Vlastný návod pre rozbeh digitálnej transformácie vo svojom podniku