Skip to main content
Kategória

Adaptácia – články

Adaptácia pre dynamicky meniace sa podmienky

Autor: Adaptácia – články
Súčasná krízová doba, v ktorej priemyselné podniky pôsobia, si vyžaduje nové spôsoby a reakcie na rôzne neočakávané situácie, podmienky a  zmeny na trhoch. Rýchle, pružné a rozumné reakcie na tieto aspekty sú charakteristikami, ktoré si vyžadujú tzv. nový normál. Avšak to nie je všetko. Byť agilný je jedna vec, ale mať schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam je druhá vec, ktorá si vyžaduje nové nároky, zručnosti a poznatky. Agilita a adaptácia sú nové schopnosti, ktoré priemyselné podniky potrebujú nadobudnúť a rozvíjať tak, aby boli pripravené na ďalšie neočakávané situácie a podmienky. Viac