Skip to main content

Nový návrhový systém Solid Edge PCB

Autor: 10. septembra 2019Solid Edge – Novinky

Spoločnosť Siemens PLM Software na svojich web stránkach informuje o novom produkte s názvom Solid Edge PCB.
Už z názvu je zrejmé, že ide o program na návrh dosiek plošných spojov v nadväznosti na známy 3D MCAD systém Solid Edge od tejto spoločnosti.

Zo stručného popisu na web stránke a krátkeho videa vyplýva, že Solid Edge PCB zahŕňa editor schematického zapojenia s možnosťou kreslenia hierarchických schém, a to v priamom prepojení na editor dosky plošných spojov. Ponúka sofistikované možnosti rozmiestnenia súčiastok, návrh high-speed, vysokofrekvenčných analógových a digitálnych častí dosky. Routovanie plošných spojov prebieha pomocou autointeraktívneho routera simultánne v 2D i 3D prostredí. Väzba medzi ECAD a MCAD systémami prebieha v reálnom čase. Z dostupných informácií je tiež zrejmé, že program disponuje veľkou knižnicou súčiastok buď priamo, alebo stiahnutím z externých zdrojov.


Obr. Doska plošných spojov v 3D priestore výsledného produktu

Úlohou programu Solid Edge je umožniť vytvoriť a kontrolovať mechanický návrh dosky priamo v 3D priestore s možnosťou obojstrannej výmeny dát medzi prepojenými MCAD a ECAD systémami.

Spoločnosť Siemens tak rozširuje portfólio svojich produktov nadväzujúcich na platformu Solid Edge, a doplňuje tak už zavedený Solid Edge Electrical pre návrh káblových zväzkov.
Oba nástroje: Solid Edge Electrical i Solid Edge PCB – sú určené na návrh zariadení, kde je vývoj elektrickej/elektronickej časti výrobku úzko previazaný na návrh mechanickej časti.
Vzájomná väzba medzi oboma profesijnými programami umožňuje kontrolovať návrh zariadenia v priebehu jednotlivých etáp jeho vývoja.

Solid Edge PCB bude vo veľmi krátkej dobe uvedený na trh.

Zdroj: www.dps-az.cz