Skip to main content

Výrazne dokážete znížiť čas strávený študovaním a overovaním technickej dokumentácie.

Modul MBD dokáže výrazne redukovať tvorbu klasickej výkresovej dokumentácie, poskytuje lepšie pochopenie informácii o výrobku, rýchlejšiu výrobu, lepšie informácie pri kooperácií, prehľadnejšie dáta na montáž a zníženie chybovosti.

S modulom Model Base Definition sú 3D modely/zostavy v Solid Edge oveľa ľahšie pochopiteľné ako zložité a rozsiahle výkresy.

Výhody:

 • zvýšenie produktivity vo výrobe
 • obmedzenie alebo eliminácia tradičných 2D výkresov a ich nahradenie efektívnou bezpapierovou dokumentáciou
 • prehľadnejšia a čitateľnejšia výrobná a sprievodná dokumentácia
 • prehľadnejšia správa technickej dokumentácie
 • jednoduchá komunikácia pri kooperáciách

Funkcie:

 • úplný digitálny popis komponentov a zostáv
 • tvorba 3D PDF súborov na základe šablón
 • úplné prispôsobenie zoznamov komponentov
 • využitie existujúcich pohľadov zobrazenia a informácií PMI
 • podpora informácií PMI pre STEP AP242
 • automatické pripojenie STEP + JT dát do 3D PDF
 • možnosť pripojiť ľubovoľne dáta (obr., text)
 • súlad s normami v odvetví

Definícia založená na modeloch znižuje potrebu tradičných 2D výkresov, pretože informácie potrebné na výrobu sú obsiahnuté v 3D modeli. MBD zahŕňa 3D kóty, poznámky, podrobnosti o geometrii a toleranciách v jedinom 3D modeli, vďaka čomu sa už nebudete musieť spoliehať na tradičné metódy 3D modelu a 2D výkresu.

Zníženie nutnosti vytvárať 2D výkresy

Vďaka digitálnej komunikácii je možné rýchlejšie prejsť od vývoja k výrobe. V MBD je možné 3D modely, ktoré zahŕňajú informácie a príslušné metadáta, odovzdávať prostredníctvom univerzálneho formátu 3D PDF, čo podporuje interaktívne zobrazovanie výrobných dát. Na účely certifikácie alebo dodržiavania predpisov je možné 3D PDF ochrániť heslom.

Súbory 3D PDF sa dajú definovať ako vlastná šablóna, a vďaka editovateľným poliam môžu do dokumentu používatelia pridávať poznámky.

Priemyselné štandardy pre prehľadnú komunikáciu

MBD 3D modelu výrobku (podporuje STEP AP242) umožňuje odosielať dáta pri kooperácii dodávateľom bez nutnosti zaslania pôvodných CAD súborov, a dodávatelia nie sú nútení mať k dispozícii rovnaký CAD softvér, aby si súbory mohli zobraziť.

Súbežne sú generované otvorené dáta JT™ nezávislé na CAD a odľahčený formát 3D modelov, ktorý sa bežne používa na vizualizáciu výrobkov, spoluprácu a zdieľanie dát. Riešenie Solid Edge s MBD umožňuje dodržiavať priemyselné normy, napríklad MIL-STD-31000B, ASME 14.41, ISO 16792.