Skip to main content

Vážení zákazníci,

na základe Vašich viacerých podnetov, sme pre Vás pripravili špeciálne bezplatné školenie k využitiu Solid Edge CAM Pro 2.5 Axis Milling.

Školenie je určené pre zákazníkov s aktívnym ME&S pre CAD licenciu Solid Edge, ktorí majú odteraz k dispozícii nový modul pre programovanie 2.5 osého frézovania – Solid Edge CAM Pro 2,5 Axis Milling.

Solid Edge CAM Pro 2.5 Axis Milling

bezplatné školenie

15.2.2022 (online)

od 9:00 do 12:00

Obsah školenia:

 1. Predstavenie modulu Solid Edge CAM Pro 2.5 Axis Milling
  možnosti, využitie, vhodné stroje, kinematiky…
 2. Možnosti a aplikácie Solid Edge CAM Pro 2.5 Axis Milling
  funkčnosti jednotlivých nástrojov, kinematická situácia, využitie v rôznych typoch výroby
 3. Ako používať Solid Edge CAM Pro 2.5 Axis Milling
  príklady na konkrétnych súčiastkach, živé ukážky

Tešíme sa na Vás!

Prihláška


  Link na pripojenie k online stretnutiu Vám zašleme deň vopred.