Skip to main content

Seminár: Praktická výuka informačných systémov v riadení podniku

Autor: 27. júna 20242 júla, 2024Novinky

Ako pomôcť učiteľovi zrozumiteľne odprezentovať a vysvetliť reálne procesy vo výrobných firmách?
Ako študentovi priblížiť realitu podniku všedných dní?
Jedna odpoveď. Praktickou výukou informačných systémov v riadení podniku.

Informačný systém CITO predstavuje komplexný informačný systém pre strojárske podniky, a stal sa názornou pomôckou pre študentov Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave.

Čo výučba ponúka?

Poskytuje komplexné porozumenie firemným a produkčným procesom v štandardných strojárskych spoločnostiach. Výučba integruje odborné znalosti získané z viacerých špecializovaných predmetov do aplikácie v reálnom podnikovom prostredí. Študenti získajú znalosti o spracovaní dopytov a cenových ponúk, skúsenosti so správou objednávok a dát o výrobkoch, schopnosti vytvárať a optimalizovať technologické postupy a zručnosti v plánovaní a riadení výroby.

Hlavným benefitom je spojenie teoretických poznatkov s praxou, čo študentom umožňuje lepšie pochopiť a aplikovať získané vedomosti. Tento prístup ich lepšie pripraví na reálne pracovné prostredie a zvýši ich konkurencieschopnosť na trhu práce.

V čom je jeho silná stránka?

Ponúka praktické cvičenia úloh súvisiacich so všetkými podstatnými procesmi prebiehajúcimi v reálnom podniku. Výhodou je možnosť e-learningu, výučby online, možnosť vrátenia sa k študijnému materiálu, ako aj kontinuálnej práce na projektoch z domu.

Ing. Petra Marková, PhD.
zástupkyňa projektu KEGA, STU MTF v Trnave

Filip Bohoš
študent, STU MTF v Trnave

Filip Kubíček
študent, STU MTF v Trnave

Máte záujem dozvedieť sa o výučbovom projekte pre študentov viac?

REGISTRUJTE SA na bezplatný seminár
Pozývame vás na seminár

Praktická výuka informačných systémov
v riadení podniku

Určený pre pedagógov vysokých škôl

8.10.2024
v Trnave
na STU MTF

od 10:00
do 12:00

seminár je bezplatný

PRIHLÁŠKA