Skip to main content

Plánovanie a riadenie výroby

Autor: 4. mája 20211 júna, 2021Nástrojárne – služby

Plánovanie a riadenie výroby

Plánujte primerane potrebám a efektívne využívajte všetky zdroje vo výrobe

Zvládnutie plánovania a riadenia výroby potrebuje:

 • mať pripravenú technickú a technologickú dokumentáciu (aspoň hrubý odhad časovej náročnosti)
 • mať prehľad o stave skladov
 • mať prehľad o termínoch dodávok materiálu, polotovarov a dokázať riadiť objednávanie materiálov
 • mať prehľad o štandardnom i špeciálnom náradí a prípravkoch
 • mať prehľad o strojoch a zariadeniach, potenciálnych kooperantoch…
 • mať prehľad o aktuálnom stave rozpracovanosti výroby
 • vedieť zbierať dáta z výroby
 • vyhodnocovať zozbierané dáta, analyzovať chyby v realizácii
 • mať vhodný softvérový nástroj, ktorý vedie všetky potrebné údaje, dokáže plánovať, vyhodnocovať aktuálny stav a prispôsobovať plán k reálnym potrebám. Taký, ktorý je účinný pre daný charakter a rozsah výroby
 • mať rýchlo dostupnú kompletnú dokumentáciu vrátene 3D modelov
 • zlepšovať procesy, technológie i pracovníkov
 • mať kvalifikovaných pracovníkov

Riešenie ponúkané SOVA Group:

 • nastavenie procesov výroby, zjednodušujúci toky a efektívnosť práce
 • systém plánovania výroby – ERP CITO, prispôsobené potrebám zákazkovej výroby jednoúčelových strojov, a po každom zosnímaní reálneho stavu vo výrobe aktualizuje plán výroby
 • PLM systém (Teamcenter) využívaný na riadený vývoj nástroja na sprístupňovanie kompletnej 3D a technickej dokumentácie v digitálnej forme, vrátane možnosti prehliadania 3D komponentov pre výrobu a montáž
 • výrobný reporting – zobrazovanie stavu rozpracovanosti výroby – ERP CITO – vizualizácia plánu a aktuálneho stavu rozpracovanosti podľa pracovísk, dielní, strojov…, reporting pre majstrov, vedúcich výroby i pre manažment
 • zber dát z výroby načítaním dát cez čiarové kódy identifikujúce zamestnancov a operácie
 • Rozšírený inteligentný monitoring CNC strojov – priamy zber dát zo strojov a zariadení umožňujúci sledovať reálny priebeh vyťaženosti pracovísk, strojov a zariadení
 • služby spojené s dodávkou riešení – HW dodávka alebo konzultácia o potrebnej výkonnosti, zaškolenie obsluhy…
 • riešenie je integrované a prispôsobené na mieru potrebám a možnostiam podniku

Získate

Zvýšenie výrobnej produktivity a lepšie využitie výrobných kapacít

Prehľad o stave rozpracovanosti výroby, o rizikách, reálnosti termínov a prípadných sklzov termínov zákaziek v dostatočnom predstihu

Zvýšenie kvality riadenia, napríklad zásadným skrátením dispečingu

Zvýšenie kvality produkcie dosiahnuté sprístupnením digitálnej dokumentácie, najmä možnosti 3D zobrazovania dokumentácie

Realtime informácie o stave výroby, zákazkách

Kvalitnejšie (informovanejšie) operatívne aj dlhodobé rozhodnutia