Skip to main content

Dopytovo-ponukové konanie

Autor: 1. mája 202127 mája, 2021Nástrojárne – služby

Dopytovo ponukové konanie

Pripravujte správnu a jasnú cenovú ponuku rýchlo

Efektívne dopytovo-ponukové konanie vyžaduje:

 • riadiť celý proces ponukového konania v jednom ucelenom prostredí
  • mať nastavené procesy spracovania ponuky
  • kompletné a prehľadné riadenie všetkých vnútorných procesov ponukového konania (komunikácia s konštrukciou, nákupom, výrobou…)
  • mať vedenú komunikáciu vo vnútri podniku i s dopytujúcou firmou
  • dôsledne riadené požiadavky zákazníka
  • prehľadne vedené všetky verzie ponuky
  • mať celú dokumentáciu k ponuke prehľadne uloženú na jednom mieste
  • mať dostupné detailné informácie o histórii spolupráce s dopytujúcou firmou
 • mať softvérový nástroj podporujúci kalkuláciu ceny
 • mať jasný prehľad o nákladovosti jednotlivých častí a procesov
 • poznanie konkurenčných cenových možností
 • identifikovať príčiny neúspešných ponúk a odstraňovať ich
 • využívať projektové riadenie
 • zlepšovať procesy, technológie i pracovníkov
 • mať kvalifikovaných pracovníkov

Riešenie ponúkané SOVA Group:

 • analýza a nastavenie vnútorných procesov ponukového konania a nastavenie workflow
 • Tool Costing – kalkulačný nástroj pre rýchle a presné stanovenie nákladov na nástroj na základe 3D modelu výlisku (pre vstrekovacie formy), modelu odlievania (formy na liatie) alebo 3D modelu plechového dielu pre lisovacie nástroje
 • analýza zložitosti tvaru 3D modelu výrobku pre potreby odborného odhadu náročnosti konštrukcie a technického riešenia nástroja – NX Feature2Cost
 • kalkulácie – IS CITO – kompletný výpočet a zobrazenie ziskovosti, marží, zoznamu potrebného materiálu…
 • riadenie procesov a dokumentácie dopytovo-ponukového konania
  • IS CITO – kompletné a ucelené riadenie dopytovo-ponukového konania (CRM, prostredie pre riadenie prác, workflow, riadenie dokumentácie, projektové riadenie, prepojenie všetkých vnútropodnikových útvarov)
  • Teamcenter – kompletné prostredie umožňujúce viesť a riadiť rozsiahlu dokumentáciu, projektové riadenie, prepojenosť na všetky podnikové útvary
 • reporting o stave rozpracovaných obchodov a dopytovo-ponukového konania – IS CITO
 • riešenie je integrované a prispôsobené na mieru potrebám a možnostiam podniku

Získate

Zjednodušenie a sprehľadnenie dopytovo-ponukových konaní

Odbúranie zdĺhavého hľadania podkladov

Zrýchlené generovanie a spresnenie cenových ponúk

Odolnosť voči fluktuácii zamestnancov (vlastná knižnica znalostí know-how)

Vyhodnotenie spolupráce s vybranými zákazníkmi

Využívanie a optimalizácia získaných skúseností do budúcich zákaziek

Precízne poznanie vlastnej nákladovej štruktúry – príležitostí na zlepšenie

Zvýšenie vlastného win-rate

Odlíšenie od konkurencie