Skip to main content

Technológia

Autor: 3. mája 20211 júna, 2021Nástrojárne – služby

Technológia

Rozhodnutia na oddelení technológie ovplyvňujú stav vo výrobe, termíny zákaziek a nákladovosť výroby
Technologickú prípravu výroby si nastavte podľa svojich reálnych potrieb

Zvládnutie technologickej prípravy výroby potrebuje:

 • vhodné nástroje na jednoduché a rýchle spracovanie technologických postupov
 • vhodný nástroj pre rámcový odhad časov
 • vhodný nástroj pre programovanie CNC strojov
 • mať priame dátové prepojenie s konštrukciou
 • mať zavedené a aktuálne technologické štandardy
 • mať prehľad o štandardnom i špeciálnom náradí a prípravkoch
 • mať prehľad o strojoch a zariadeniach, potenciálnych kooperantoch…
 • zlepšovať procesy, technológie i pracovníkov
 • mať kvalifikovaných pracovníkov

Riešenie ponúkané SOVA Group:

 • nastavenie procesov technologickej prípravy výroby, umožňujúcich rýchlu prácu a kvalitné výstupy
 • tvorba technologických postupov:
  • CITO – nástroj určený pre tvorbu kompletných technologických postupov, s viacerými podpornými nástrojmi pre urýchlenie práce technológa, umožňujúca rýchlo a jednoducho vytvoriť štandardný technologický postup;
   prostredie je priamo prepojené s konštrukciou, poskytujúce prístup k digitálnej technickej dokumentácii
 • tvorba NC programov:
  • NX CAM – komplexný CAM systém pre obrábacie ale aj aditívne technológie od 2,5 až 5 osích operácií, sústruženia, drôtového rezania až po hybridné aditívne obrábanie. Vygenerované NC programy je možné verifikovať a simulovať na virtuálnych obrábacích strojoch, ktorých kinematika zodpovedá reálnym strojom zákazníka
  • NX CMM – programovacie prostredie pre súradnicové meracie stroje, potrebné pre kontrolu kvality pri náročných nástrojoch integrované v jednotnom prostredí s CAMom, využíva inteligenciu v 3D modeloch na rýchle generovanie požadovaných meracích bodov, meracích dráh a vyhodnotenie kvality dielu
 • PLM systém (Teamcenter) využívaný na riadenie prác a spoluprácu technologického tímu vo vnútri i s ostatným okolím, a tiež zabezpečuje automatické riadenie dát a distribúcie potrebných výstupov pre výrobu
 • kustomizácia softvéru pre špecifické potreby technológie ako sú výkresové šablóny, utility pre export dát, automatizovanú tvorbu polotovarov a iné
 • služby spojené s dodávkou riešení – HW dodávka alebo konzultácia o potrebnej výkonnosti, zaškolenie obsluhy…
 • riešenie je integrované a prispôsobené na mieru potrebám a možnostiam podniku

Získate

Technologický postup primeraný potrebám charakteru a rozsahu vašej výroby

Kompletne sa zintegruje spolupráca konštrukcie a technológie

Priama komunikácia obchodník, konštruktér a technológ v jednotnom prostredí (online) v čase tvorby konštrukcie, prípravy TgPV i pri riešení zmien

Priama komunikácia s posudzovaním technologickej náročnosti pre obchod

Efektívnejšie využitie zdrojov (stroje, náradie, ľudia...)

Dokumentácia sa nemusí prepisovať, prenáša sa automaticky pre ostatné útvary