Skip to main content

Konštrukcia

Autor: 2. mája 202130 mája, 2021Nástrojárne – služby

Konštrukcia

Dobre pripravte a preverte návrh nástroja pred zadaním do výroby

Konštrukcia nástrojov väčšinou vyžaduje:

 • mať dobre nastavené a fungujúce procesy (koncept, konštrukcia, spolupráca, schvaľovanie…)
 • mať odborne zdatný tím konštruktérov
 • nastavené kvalitné riadenie a spoluprácu tímu
 • mať jasne nastavenú metodiku práce tímu
 • koordinovať a riadiť práce a komunikáciu počas návrhového procesu, i neskôr riadiť zmeny počas výroby a overovania nástroja
 • používať primerané CAD softvérové riešenia
 • používať simulačné nástroje
 • riadený tok práce a riadený tok informácií (dokumentov, dát, …)
 • mať zabezpečený automatický prenos kusovníkov do informačného systému podniku
 • mať aktuálnu databázu štandardizovaných dielov, celkov a technologických štandardov

Riešenie ponúkané SOVA Group:

 • analýza a nastavenie vnútorných procesov konštrukčného útvaru
 • PLM systém na správu a riadenie dát a procesov na oddelení konštrukcie s dosahom na procesy a dáta vo všetkých podnikových oddeleniach – Teamcenter
 • CAD softvér určený práve na konštrukciu nástrojov a preverenie ich funkčnosti už v čase tvorby konštrukčného návrhu:
  • NX Mold Design ­– umožňuje jednoduchým spôsobom vytvoriť kompletnú vstrekovaciu formu vrátane spojovacieho materiálu, vtokov, chladenia… a overí aj vyberateľnosť výlisku z formy
  • NX Electrode Design – zjednodušuje tvorbu elektród s využitím najlepších praktík a procesov, ktoré sa používajú pri ich návrhu
  • NX Progressive Die Design – automatizuje návrh postupových nástrojov pre výrobu zložitejších plechových súčiastok. Zohľadňuje pritom aj tvárnosť použitého materiálu
 • Integrácia NX s Moldex 3D – 3D model konštrukčného návrhu, ktorý bol vytvorený v NX, je možné preniesť a odsimulovať jeho správanie v Moldex 3D Výsledky analýzy je možné následne spätne preniesť a spracovať v NX a urobiť potrebné úpravy. Predstavenie a schvaľovanie konštrukčného riešenia nástroja so zákazníkom– NX Virtual Reality Design Review
 • nastavenie metodiky konštruovania – s ohľadom na dostupné nástroje a charakter produktu
 • interný katalóg konštrukčných a technologických štandardov – na mieru spracovaný katalóg technologicky najvhodnejších konštrukčných riešení, zohľadňujúci technologickosť a technologickú vybavenosť podniku
 • kustomizácia softvéru pre špecifické potreby konštrukcie ako sú výkresové šablóny, utility pre export dát, automatizovanú tvorbu polotovarov, prevod kusovníkov a iné
 • služby spojené s dodávkou riešení – HW dodávka alebo konzultácia o potrebnej výkonnosti, zaškolenie obsluhy…
 • riešenie je integrované a prispôsobené na mieru potrebám a možnostiam podniku

Získate

Vyššiu kvalitu riešení a dokumentácie

Overené návrhy foriem – výrazné zníženie nedostatkov pri uvádzaní formy do prevádzky

Rýchlejšie zapojenie mladých, neskúsených konštruktérov aj do náročných úloh

Zrýchlenie tvorby nástrojov

Zastupiteľnosť medzi konštruktérmi