Skip to main content

Konštrukcia nástroja nie je rovnaká ako pred desiatimi rokmi. Dnes je vzhľad výrobku rovnako dôležitý ako jeho funkčný prínos. Zákazníci požadujú výrobu tvarovo zložitejších dielov, z nových materiálov, s excelentnými vlastnosťami a špičkovou kvalitou.Aktuálna situácia prináša nástrojárňam príležitosti, súčasne však odkrýva slabé miesta, jedným z nich je nedostatočná digitalizácia. O aktuálnej situácii v segmente nástrojární, o využití konštrukčného potenciálu pre výrobu čo najkomplexnejších nástrojov, aj o špeciálnom programe digitalizácie nástrojární INTEGRID TS sme sa rozprávali s Martinom Vešelényim, obchodným manažérom SOVA Digital.

Aké sú trendy vývoja segmentu nástrojární v globálnom pohľade?

Trend v segmente nástrojární je jednoznačne rastový. Štúdia spoločnosti Allied Market Research predikovala ročný rast globálneho trhu pre nástroje a prípravky v rokoch 2019 – 2026 vo výške 6,5%. Minulý rok  v segmente môžeme označiť ako nepredvídateľný a výnimočný. Analýzy pre obdobie 2021 – 2030 potvrdili ročný rast až 7,5%. Spomedzi sledovaných regiónov Európy, Severnej Ameriky, pacifickej Ázie a Latinskej Ameriky vyšiel objemom produkcie za minulý rok ako najväčší práve európsky trh. Z dôvodu narušenia dodávateľských reťazcov čínskych nástrojárni nastal presun dopytu európskych zákazníkov na lokálnejšie, európske trhy. V nasledujúcom období uvidíme či to bolo krátkodobé – núdzové opatrenie, alebo európski zákazníci budú ďalej rozvíjať nové, lokálne obchodné vzťahy.

Pred akými výzvami stoja slovenské nástrojárne? Aké sú prognózy rastu segmentu?

Vývoj na Slovensku zodpovedá globálnemu trendu. Narušené dodávateľské reťazce s Čínou počas minulého roku poskytlo našim nástrojárňam jedinečnú šancu ukázať európskemu zákazníkovi, že sme voči čínskej ponuke konkurencieschopní. Naše dodacie termíny sú kratšie, cena je porovnateľná a porovnateľní sme aj v kvalite. Nástrojárne tak majú obrovskú šancu siahnuť si po top-shelf zákazkách a vydobyť si výnimočné postavenie pre blízkych a lojálnych zákazníkov v Európe. Je potrebné vyslať jasný signál, že sa s nami dá rátať aj pri vysoko náročných zadaniach vyžadujúcich špeciálny prístup a maximálnu kvalitu. Zákazník uprednostní európskeho dodávateľa pred čínskym kvôli lepšej komunikácii, takmer neexistujúcemu časovému posunu pri operatívnom riešení požiadaviek, blízkosti pre osobnú návštevu pri testovaní a skúšaní. Silným motívom môže byť aj kultúrna blízkosť, čo uľahčuje interakciu. Covidová kríza však ukázala aj veľmi slabé miesto – digitalizáciu nástrojární.

Digitálna transformácia nástrojární je zatiaľ pomalá, aké sú dôvody a ako viete podnikom pomôcť zdynamizovať ju?

Roky sa stretávam s názorom: nová technológia Siemens alebo vaše riešenia sú pre nás „príliš dobré“, alebo momentálne investujeme inde, či budeme investovať neskôr, zatiaľ fungujeme… Aj nástrojárne by sa mali zamyslieť nad skutočnosťou, že cena práce na Slovensku vzrástla, a rastú aj iné režijné položky. Preto sa dnes už nedá prehliadať, že tu sú technológie a riešenia, ktoré nástrojárňam pomôžu zostať konkurencieschopnými, alebo ak to rozmieňame na drobné, posúvajú schopnosti konštrukcie ďaleko dopredu. Je veľký rozdiel ak konštruujete formu pre tvarovo zložitý diel a trvá vám to 2 dni alebo vám to trvá 2 hodiny, pretože vášmu CAD softvéru chýbajú tie správne nástroje. Veľmi podobná situácia je vo všetkých hlavných oddeleniach nástrojární. Preto sme vytvorili program špecializovaných riešení a služieb pre segment nástrojární INTEGRID TS (Tool Shop), ktorý ich postupnými krokmi dovedie k digitálnej transformácii.

Narušené dodávateľské reťazce s Čínou poskytli nášmu trhu veľkú príležitosť. Naše nástrojárne majú obrovskú šancu siahnuť si po top-shelf zákazkách. Vydobyť si špecializované postavenie pre blízkych a lojálnych zákazníkov v Európe.

Martin Vešelényi

Môžete nám ho ešte viac priblížiť? Z čoho INTEGRID TS vychádza, ako je postavený?

Je to program, ktorý reaguje na potreby zákazníkov segmentu nástrojární. INTEGRID TS predstavuje zhutnenie všetkých našich skúseností a poznatkov, ktoré sú špecifické práve pre nástrojárne. Našim cieľom je komunikovať s našimi existujúcimi zákazníkmi ešte hlbšie, aby sme pochopili ich každodenné výzvy, a pomohli im nájsť vhodné riešenia ako sa v digitalizácii, na ceste posilnenia konkurencieschopnosti, posunúť ďalej. Spoločne chceme nájsť ideálnu polohu, rácio v spôsobe ako by mal softvér podporiť prácu, napríklad technológa, bez zvýšenia administratívneho zaťaženia.

Na ktoré kľúčové atribúty sa potrebujú nástrojárne zamerať, aby prešli potrebnými zmenami úspešne?

Nástrojárne by mali nasmerovať energiu na zušľachťovanie svojho pôsobenia. Sú to práve komplexné a vysoko náročné nástroje, pri ktorých sa musíme presadiť. Náročnému zákazníkovi musíme poskytnúť kvalitný nástroj, ktorý vyrobí naozaj kvalitný jedinečný diel, ale poskytne aj vysokoodborné poradenstvo. Tu majú slovenské nástrojárne ešte rezervy. Napríklad pre špičkového výrobcu automotive svetelnej techniky ZKW je obrovský problém nájsť na Slovensku práve takéhoto partnera, a preto „sú odkázaní“ na spoluprácu s nástrojárňami napr. v Portugalsku, kde je silná tradícia v tom, čo potrebujú. Nástrojárne tam rástli dlhodobo a rástli hlavne ľudsky, pretože skúsenosti sú nenahraditeľné.

Ako by mala vyzerať moderná výkonná nástrojáreň, ktorá napĺňa nároky rozvíjajúcej sa výroby?

Takáto nástrojáreň má víziu. Má ľudí, ktorí tejto vízii veria a chcú robiť to, čo robia, lepšie. To platí pre pracovníkov ale aj pre vedenie, manažérov nástrojárne. Veľkým krokom je pre ne digitalizácia, ktorá by mala odbúrať administratívnu záťaž naprieč firmou. Dnes je technológ odhadom 30% – 40% svojho času zamestnaný organizovaním dokumentácie, podkladov a dát od svojich kolegov. Bez takéhoto zaťaženia by získali bonus v podobe 2,5 – 3,2 hodiny !denne! na svoju kreatívnu prácu. Digitalizácia by mala priniesť transparentnosť informácií. Ak dáta viete správne pospájať, získate informácie pre riadenie a rozhodovanie.

Dnes je technológ odhadom 30% – 40% svojho času zamestnaný organizovaním dokumentácie, podkladov a dát od svojich kolegov. Bez takéhoto zaťaženia by získali bonus v podobe 2,5 – 3,2 hodiny !denne! na svoju kreatívnu prácu.

Kvalita nástroja je závislá na kvalite konštruktérov, ich know-how. Ako posielať do výroby čo najkvalitnejšie podklady?

Na spracovaní kvalitných podkladov sa dnes podieľa viacero digitálnych technológií. Jednou z nich je konštrukčný softvér, ktorý organizovane vedie ruku konštruktéra v procese návrhu nástroja a automatizuje rutinné činnosti. Eliminuje chyby v návrhu. Druhou je simulácia. Kinematická simulácia dokáže odhaliť chyby, ktoré by mohli viesť k poškodeniu nástroja pri jeho činnosti. Analýza deformácie dielu zas umožní vopred upraviť tvar nástroja. Tretím, veľmi dôležitým krokom, je organizácia dát. Z oddelení konštrukcie, nákupu a technológie sa zbiehajú všetky podklady. Systém na správu dát pomáha udržiavať prehľad v tom, ktoré dáta sú tie správne. Výroba sa k nim vie dostať kedykoľvek, a namiesto výkresov využíva vizualizáciu v systéme. Takto sa vždy vyrába na základe aktuálnych podkladov.

Časť ponúk v nástrojárňach je postavených na odborných odhadoch. Ako však efektívne riadiť nákladovosť jednotlivých častí a procesov?

Je takmer štandardom, že odborné odhady robia skúsení nástrojári, ktorí majú databázu realizovaných projektov „v hlave“. Do budúcnosti však treba zaviesť systém, ktorý túto databázu skúseností otvorí novým zamestnancom. Na tvorbu cenových ponúk už dnes máme špecializované riešenie. Problémom je tiež stráženie nákladov. Máloktorá nástrojáreň sleduje náklady v predvýrobných aj výrobných procesoch. Je však veľmi dôležité zaznamenať presné údaje o odpisoch vo výrobe. Dnes sa robia ručne na papier a presnosť je otázna. Zmeny, ktoré nastali na výrobku, či v procese výroby, majú tiež vplyv na vyhodnotenie nákladovosti zákazky. Tiež je to náklad a vzniká náhodne. Pre tvorbu cenovej ponuky je veľmi dôležité poznanie skutočných nákladov z minulosti.

Ako pri vysokej variabilite výroby v nástrojárňach udržať potrebnú kvalitu nástrojov?

Je jedno aký máte typ výrobku, či je portfólio zákazkovej výroby úzke alebo rozsiahle. Za kvalitou výrobku vždy stojí kvalitný proces. Ak máte v procese správne kontrolné mechanizmy, viete garantovať kvalitu na konci. Dobre nastavený proces však nie je samozrejmosť. Niektoré podniky sa so svojimi procesmi vyhrali, iné menej. Práve digitalizácia procesov dnes dovedie podniky k ich optimalizácii, z čoho vypadávajú dva previazané benefity, a to zvýšenie kvality nástrojov a úspora času. Preto sa INTEGRID TS zameriava na procesy.

Za kvalitou výrobku vždy stojí kvalitný proces. Ak máte v procese správne kontrolné mechanizmy, viete garantovať kvalitu na konci. Dobre nastavený proces však nie je samozrejmosť.

Ako by mali nástrojárne začať reálne pracovať na zmenách, aké kroky urobiť?

Pozrieť sa na vlastné priority, kam sa chcú dostať a čo im v tom bráni. Vieme im predstaviť určitý plán – roadmapu, vhodné riešenia, ktoré sa dajú odstupňovať a naplánovať ich v časovom slede tak, aby zákazník našiel cestu pre naplnenie svojej vízie čo najefektívnejšie postupnými krokmi. Dostane nový pohľad a nové informácie k existujúcim možnostiam. Všetci musíme zbúrať nepreniknuteľné múry zaužívaných spôsobov, a otvoriť myseľ inovatívnym riešeniam. Ak už niekto koleso vymyslel, tak ho zapriahnuť do roboty. Nestrácať energiu na lúskaní problému, na ktorého riešenie už existujúce vybavenie nepostačuje keď viem, že existuje elegantná alternatíva.

V prvej karanténnej vlne ste pre nástrojárov zorganizovali veľmi úspešné webináre, plánujete ďalšiu odbornú podporu nástrojárov?

Spomínaná séria bola naozaj veľmi úspešná. Na webináre sa prihlasovalo stabilne cez 30 ľudí, pričom viem, že za niektorými prihlásenými boli aj skupinky kolegov. Odvtedy pracujeme na príprave ďalšieho zmysluplného programu pre nástrojárov. Máme dostatok skúseností a chceme sa o ne podeliť, ale zároveň chceme svoje poznanie prehlbovať spoločne s nástrojármi, hľadať v kooperácii nové riešenia a prekonávať nové výzvy. Práve programom INTEGRID TS chceme nástrojárom ponúknuť ucelený pohľad na možnosti ich rastu.