Tipy a triky Teamcenter

SOVA utility – zneplatnenie predchádzajúcej verzie

Autor: Teamcenter – Tipy a triky

Utilita je výsledkom požiadaviek trhu na zvýšenie efektívnosti a správnosť práce. V jednom kroku automatizuje funkčnosti, ktoré je potrebné pri krabicovom riešení vykonávať na viacero klikov. Toto bol priestor pre vznik chýb, ktoré ešte viac znižovali produktivitu konštruktéra.
Utilita zabezpečí dodržiavanie štandardov spoločnosti na jeden “klik”.

Export to STEP from Teamcenter utility

Autor: Teamcenter – Tipy a triky

Požiadavky na export výmenných formátov, napríklad z obchodu, technológie patria pri návrhu výrobku k neproduktívnym činnostiam. Vyrušovanie vedie k znižovaniu produktivity.
SOVA Digital prináša riešenie, ktoré zabezpečí THP užívateľom Teamcentra automaticky pripraviť a exportovať požadované výmenné formáty z Teamcentra do adresára. Pripravené dáta je možné priamo posielať napríklad subdodávateľom, atď.

Novinky

Teamcenter vs ECAD

| Teamcenter – Novinky | No Comments
Ako minimalizovať čas návrhu nového produktu? „Time to Market“ - fráza, ktorá môže rozhodnúť o víťazstve ale aj prehre. Tradičný proces vývoja produktu je postupný.Takýto tradičný, sekvenčný postup so sebou…

Projektová štruktúra v Teamcentri

| Teamcenter – Novinky | No Comments
Správou dát v Teamcentri sa v súvislosti s nejakým projektom môže generovať veľké množstvo objektov – CAD modely a výkresy, správy z merania, dokumenty, protokoly a pod.  V prípade, že…

Teamcenter dostupný bez počiatočných investícií

| Teamcenter – Novinky | No Comments
S pribúdajúcim množstvom 3D dát si väčšina spoločností stále viac uvedomuje, že na ich správu už nestačí bežná správa súborov, akú poskytuje ich operačný systém. Siemens poskytuje pomerne známe riešenie…

Schedule Manager – riadenie projektov pod Teamcentrom

| Teamcenter – Novinky | No Comments
Microsoft Project, nástroj ktorý poznajú hádam všetci projektoví manažéri. Pri požiadavke na riadenie projektových úloh v spoločnosti je to mnohokrát prvá voľba. Nástroj, ktorý umožňuje riadenie úloh, pracovníkov, náklady, všetko…

Teamcenter Product Cost Management

| Teamcenter – Novinky | No Comments
Ako naceniť produkt tak, aby bol konkurencieschopný a navyše ziskový? Je ďalší pracovný deň a vy potrebujete urobiť novú cenovú ponuku. Možno sa trochu bojíte, lebo úspešnosť vašich cenových ponúk…