Skip to main content
Kategória

Teamcenter – Novinky

Teamcenter vs ECAD

Autor: Teamcenter – Novinky

Ako minimalizovať čas návrhu nového produktu? „Time to Market“ – fráza, ktorá môže rozhodnúť o víťazstve ale aj prehre.
Tradičný proces vývoja produktu je postupný.

Takýto tradičný, sekvenčný postup so sebou prináša:

 • oddelenú konštrukciu
 • nízke opakované použitie
 • nízku koordinácia

PLM systém Teamcenter s integráciou ECAD systému umožňuje proces zmeniť na paralelný. Integráciou dát do PLM systému Teamcenter získate lepší prehľad a prístup ku všetkým informáciám o výrobku, a využitie týchto informácií pre mechatronický koncept konštrukcie. PLM prostredie Teamcentra ako jednotného zdroja informácií o výrobku prináša nástroj na skracovanie doby vývoja:

 • paralelné procesy vývoja
 • modularizácia
 • zameranie na „re-use“ opätovné použitie
 • koordinácia

Teamcenter podporuje v súčasnosti integráciu uvedených ECAD systémov:

 • Eplan
 • Orcad
 • Cadelence
 • Mentor Graphics
 • Altium Designer

Projektová štruktúra v Teamcentri

Autor: Teamcenter – Novinky
Správou dát v Teamcentri sa v súvislosti s nejakým projektom môže generovať veľké množstvo objektov – CAD modely a výkresy, správy z merania, dokumenty, protokoly a pod.  V prípade, že sa využívajú projekty, a im sa priraďujú objekty, tak tieto objekty súvisiace s projektom je možné sledovať v projektovej štruktúre – Project smart folders. Viac

Teamcenter dostupný bez počiatočných investícií

Autor: Teamcenter – Novinky
S pribúdajúcim množstvom 3D dát si väčšina spoločností stále viac uvedomuje, že na ich správu už nestačí bežná správa súborov, akú poskytuje ich operačný systém. Siemens poskytuje pomerne známe riešenie – Teamcenter, ktorý je v súčasnosti najpoužívanejším riešením na správu dát a procesov vo firmách. Mnohých od jeho nasadenia odrádzajú počiatočné investície do hardvéru, a potreba manažovania a spravovania takéhoto systému. A práve pre firmy, ktoré chcú mať dáta a procesy pod kontrolou, ale majú obavy z implementácie či následného prevádzkovania takéhoto systému, ponúka Siemens prevádzkovanie Teamcentra na cloude. Viac

Teamcenter Product Cost Management

Autor: Teamcenter – Novinky

Ako naceniť produkt tak, aby bol konkurencieschopný a navyše ziskový?

Je ďalší pracovný deň a vy potrebujete urobiť novú cenovú ponuku. Možno sa trochu bojíte, lebo úspešnosť vašich cenových ponúk sa pohybuje kdesi okolo 5%, a to vás demotivuje. Začnete študovať výkres nového produktu, a postupujete ako obvykle. Aby ste si ušetrili čas, hľadáte podobnú, už v minulosti nacenenú súčiastku v hromade papiera alebo v neprehľadných adresároch. To sa vám ale nedarí, a preto musíte začať kalkulovať od úplného začiatku. Premrhali ste už veľa času, ale ponuku musíte dokončiť včas, tým utrpí kvalita…Poznáte to? Toto môže byť iba zlý deň alebo každodenná situácia. Viac

Teamcenter – digitálna chrbtica podniku

Autor: Teamcenter – Novinky
V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame s názvami IoT (Internet of Things), Internet of Services, 4. priemyselná revolúcia, SMART Manufacturing, atď… Jedná sa o aplikáciu internetu a najnovších technológií vo výrobnom prostredí. Základom sú dáta, ich spracovanie, riadenie  a ich komunikácia. Tento prístup nenecháva nevšímavých ani „posledných“ zástancov správy dokumentácie v adresárových štruktúrach Windowsu na serveroch. Viac

Ako na dokumentáciu v PDM a PLM systémoch

Autor: Teamcenter – Novinky

Správne dáta v správnom kontexte

Každému čitateľovi tohto článku sú pravdepodobne známe skratky PDM (Product Data Management), PLM (Product Livecycle Mananagment), týkajúce sa aj správy dát. Vieme, že je to niečo viac ako adresárová štruktúra v operačnom systéme Windows, prípadne inom operačnom systéme počítačov, laptopov alebo ostatných mobilných zariadení, tabletov, telefónov a i.. Viac

Varianty zostáv v Teamcentri

Autor: Teamcenter – Novinky
Nedávno som bol na prezentácii jednej z našich automobiliek. Jej zástupca hovoril o vysokej variabilite ich výrobkov. Napríklad len volant na jeden typ vozidla má 78 variant.
Dnes je bežné, že zákazníci si môžu výrobky objednať cez rôzne konfigurátory. Volia si veľkosť, parametre alebo farby. Kombinácie zariadení sa rátajú niekedy až v miliónoch. Väčšinou je nemožné mať v kusovníkoch – štruktúrach zostáv poriadok, a systém bez nejakého nástroja. Viac

Teamcenter – jednoduchší pohľad na PLM

Autor: Teamcenter – Novinky
Zavedenie PLM systému je proces, ku ktorému je potrebné pristupovať ako k neopakovateľnému. PLM riešenie by malo dokázať rásť so spoločnosťou, a pri jeho implementácii by sa nemalo ani uvažovať o tom, že ho niekedy bude potrebné vymeniť. Tomuto by mal byť podriadený výber i implementácia riešenia. Viac

Rýchlejšie, jednoduchšie, kedykoľvek, kdekoľvek

Autor: Teamcenter – Novinky
Naprieč komplexným životným cyklom výrobku sa od vás očakáva robiť správne rozhodnutia v kontexte obrovského množstva dát často z rôznych zdrojov. Active Workspace pre Teamcenter od spoločnosti Siemens PLM Software je inovatívna platforma webového klienta, ktorá zjednodušuje PLM pre všetkých užívateľov v životnom cykle produktu. Active Workspace robí Teamcenter dostupným užívateľom priamo a intuitívne kedykoľvek, kdekoľvek a na akomkoľvek mobilnom zariadení. Viac