Skip to main content

Teamcenter – jednoduchší pohľad na PLM

Autor: 19. mája 20148 augusta, 2018Teamcenter – Novinky

Zavedenie PLM systému je proces, ku ktorému je potrebné pristupovať ako k neopakovateľnému. PLM riešenie by malo dokázať rásť so spoločnosťou, a pri jeho implementácii by sa nemalo ani uvažovať o tom, že ho niekedy bude potrebné vymeniť. Tomuto by mal byť podriadený výber i implementácia riešenia.

Teamcenter so svojou filozofiou modularity a otvorenosti riešenia prináša už pri prvých stretnutiach myšlienky ako najefektívnejšie spustiť implementáciu PLM systému od spoločnosti Siemens. Teamcenter predstavuje ideu rastu PLM riešenia s rastom spoločnosti.

Ako je z obrázku jasné, riadky predstavujú odporúčané poradie v požadovaných cieľoch a stĺpce sadu aplikácií, ktoré pomáhajú tieto ciele naplniť. V prípade, že niektoré kroky sú už pokryté konkurenčnými systémami, Teamcenter predstavuje otvorenú PLM platformu, do ktorej je možné prepojiť aj konkurenčné systémy. Za podmienky možnosti výmeny dát z exitujúceho systému.
V úvodnom, štartovacom štádiu je odporúčané mať pod kontrolou:

 • konštrukčné dáta CAD/CAM/CAE/MCAD dáta
 • tvorbu sprievodnej dokumentácie (manuály – PDF, HTML; technickú dokumentáciu, podklady pre dodávateľov) so všetkými potrebnými jazykovými mutáciami
 • správu kusovníkov produktu
 • riadenie podnikových procesov (Kto?, Čo, Kedy?, Stav?…)

V prípade, že všetky tieto procesy a spracovanie údajov máme ujasnené a funkčné, Teamcenter ponúka možnosť rozširovania funkčností s podporou evidencie a riadenia nadväzujúcich procesov:

 • riadenie požiadaviek (vychádzajúce z definície zákazníkom, servisných problémov, inovácií…)
 • požiadavky spojené so záručným a pozáručným servisom (prístup k dátam pre servisné strediská, HTML manuály,…)
 • úlohy spojené s výrobou
 • integrácia dodávateľov do PLM systému (zabezpečenie správnych dát v správnom čase, bezpečnosť dát, firemné know-how)

No a v konečnom dôsledku je potrebné vedieť všetky tieto informácie využiť pre to, aby sa firma mohla stať jedným z lídrov na trhu. Preto Teamcenter ponúka aj nástroje:

 • riadenie, vyhodnocovanie a zlepšovanie kvality
 • definovania, sledovania a vyhodnocovania nákladov na portfólio výrobkov
 • udržateľnosť na trhu a sledovanie dopadov na životné prostredie
 • systémové inžinierstvo

Teamcenter je overené a spoľahlivé PLM riešenie, ktoré dosahuje v reálnom prostredí opakovane maximálne výsledky. Modulárny systém prináša možnosť nasadzovať PLM postupne po logických častiach pre jednotlivé oddelenia. Takéto riešenie znižuje už aj tak dosť vysoké pracovné vyťaženie pri nábehu na nový systém. Využívaním jedného z najrozšírenejších PLM systémov získate možnosť využívať osvedčené hodnoty, čo je dôvod, prečo volí Teamcenter čoraz viac užívateľov.