Skip to main content
Všetky články od

Zdenko Caban

SOVA utility – zneplatnenie predchádzajúcej verzie

Autor: Teamcenter – Tipy a triky

Utilita je výsledkom požiadaviek trhu na zvýšenie efektívnosti a správnosť práce. V jednom kroku automatizuje funkčnosti, ktoré je potrebné pri krabicovom riešení vykonávať na viacero klikov. Toto bol priestor pre vznik chýb, ktoré ešte viac znižovali produktivitu konštruktéra.
Utilita zabezpečí dodržiavanie štandardov spoločnosti na jeden „klik“.

Export to STEP from Teamcenter utility

Autor: Teamcenter – Tipy a triky

Požiadavky na export výmenných formátov, napríklad z obchodu, technológie patria pri návrhu výrobku k neproduktívnym činnostiam. Vyrušovanie vedie k znižovaniu produktivity.
SOVA Digital prináša riešenie, ktoré zabezpečí THP užívateľom Teamcentra automaticky pripraviť a exportovať požadované výmenné formáty z Teamcentra do adresára. Pripravené dáta je možné priamo posielať napríklad subdodávateľom, atď.

Teamcenter vs ECAD

Autor: Teamcenter – Novinky

Ako minimalizovať čas návrhu nového produktu? „Time to Market“ – fráza, ktorá môže rozhodnúť o víťazstve ale aj prehre.
Tradičný proces vývoja produktu je postupný.

Takýto tradičný, sekvenčný postup so sebou prináša:

 • oddelenú konštrukciu
 • nízke opakované použitie
 • nízku koordinácia

PLM systém Teamcenter s integráciou ECAD systému umožňuje proces zmeniť na paralelný. Integráciou dát do PLM systému Teamcenter získate lepší prehľad a prístup ku všetkým informáciám o výrobku, a využitie týchto informácií pre mechatronický koncept konštrukcie. PLM prostredie Teamcentra ako jednotného zdroja informácií o výrobku prináša nástroj na skracovanie doby vývoja:

 • paralelné procesy vývoja
 • modularizácia
 • zameranie na „re-use“ opätovné použitie
 • koordinácia

Teamcenter podporuje v súčasnosti integráciu uvedených ECAD systémov:

 • Eplan
 • Orcad
 • Cadelence
 • Mentor Graphics
 • Altium Designer