Skip to main content

Schedule Manager – riadenie projektov pod Teamcentrom

Autor: 9. augusta 20168 augusta, 2018Teamcenter – Novinky

Microsoft Project, nástroj ktorý poznajú hádam všetci projektoví manažéri. Pri požiadavke na riadenie projektových úloh v spoločnosti je to mnohokrát prvá voľba. Nástroj, ktorý umožňuje riadenie úloh, pracovníkov, náklady, všetko pre úspešné sledovanie stavu projektu.

Na začiatku ideálna predstava, ale čo s ďalšími úlohami potrebnými pre úspešné ukončenie projektu. Ako eliminovať neproduktívny čas z každodenných porád, napr.:

  • pri práci s nesprávnymi alebo starými informáciami – lokalizovanie správnych dát
  • ručné zlaďovanie plánovaných a realizovaných aktivít na projekte
  • obtiažne sledovanie a presadzovanie dodržiavania predpisov

o  dodanie požadovaných ISO protokolov (atesty, meracie protokoly, atď.)

  • sledovanie vyťaženosti zdrojov (preťaženie vs.  nedostatočné využívanie)

Systém Teamcenter prináša nástroj, ktorý umožňuje riadiť projekty priamo v PLM prostredí, tam kde väčšina dát vzniká. Pozrime sa v skratke, čo modul Schedule Manager prináša, a ako môže pomôcť:

  • Redukujte náklady minimalizáciou času stráveného plánovaním a zisťovaním stavu naplánovanej úlohy, projektu s PLM systémom Teamcenter.

o   Prepojenie tokov práce priamo s úlohami z Ganttovho diagramu. Stav úlohy naviazaný a riadený tokom práce priamo na definované ľudské zdroje (pracovník, skupina)

  • Prevezmite kontrolu nad riadením projektu v PLM aplikácii Teamcenter, kde sa nachádza väčšina dát.

o  Teamcenter ako PLM nástroj umožňuje riadiť požadované výstupy tam, kde vznikajú.
o  Na úlohu v Ganttovom diagrame sú priamo naviazané požadované výstupy (dokumenty) úlohy, ktoré sú prideľované zdrojom pomocou tokov práce. Úlohy pracovník nájde na jednom mieste, bez potreby
zisťovania podkladov, a potreby správneho uloženia výstupov. Všetko je automaticky naviazané na príslušný Ganttov diagram.

  • Maximalizujte efektivitu prepojením plánovania s vykonávaním úloh v Teamcentri.

o  stav projektu je riadený automaticky, spúšťanými priradenými tokmi práce na jednotlivých úlohách
o  čiastočné čerpanie prideleného pracovného fondu = % plnenie úlohy
o  ukončenie toku práce = ukončenie úlohy v Ganttovom diagrame

S PLM systémom Teamcenter môžete zjednodušiť správu komplexných projektov tak, aby náročné požiadavky na riadenie projektu sa stali ľahšími, a jednoduchšie ešte ľahšími.