Skip to main content

Teamcenter vs ECAD

Autor: 23. augusta 20178 augusta, 2018Teamcenter – Novinky

Ako minimalizovať čas návrhu nového produktu? „Time to Market“ – fráza, ktorá môže rozhodnúť o víťazstve ale aj prehre.
Tradičný proces vývoja produktu je postupný.

Takýto tradičný, sekvenčný postup so sebou prináša:

 • oddelenú konštrukciu
 • nízke opakované použitie
 • nízku koordinácia

PLM systém Teamcenter s integráciou ECAD systému umožňuje proces zmeniť na paralelný. Integráciou dát do PLM systému Teamcenter získate lepší prehľad a prístup ku všetkým informáciám o výrobku, a využitie týchto informácií pre mechatronický koncept konštrukcie. PLM prostredie Teamcentra ako jednotného zdroja informácií o výrobku prináša nástroj na skracovanie doby vývoja:

 • paralelné procesy vývoja
 • modularizácia
 • zameranie na „re-use“ opätovné použitie
 • koordinácia

Teamcenter podporuje v súčasnosti integráciu uvedených ECAD systémov:

 • Eplan
 • Orcad
 • Cadelence
 • Mentor Graphics
 • Altium Designer