Skip to main content

Teamcenter utilita pre hromadný export (Bulk Export utility to step)

Požiadavky na export výmenných formátov, napríklad z oddelenia obchodu, technológie, patria pri návrhu výrobku k neproduktívnym činnostiam. Požiadavky exportu na konštrukciu vedú k častému prerušovaniu produktívnych činností, čo má za následok znižovanie produktivity.
SOVA Digital prináša riešenie, ktoré zabezpečí užívateľom Teamcentra automaticky pripraviť a hromadne exportovať požadované výmenné formáty z Teamcentra do užívateľského adresára. Export prebieha na základe zoznamu, napr. z ERP systémov, systémov technologickej prípravy výroby, atď… Pripravené dáta je možné priamo posielať napríklad subdodávateľom, kooperantom, atď…. Prípadne ďalej spracovávať ďalšími informačnými systémami.