Skip to main content

Kontrola firemných štandardov pomocou tokov práce

Autor: 8. augusta 20172 októbra, 2018Teamcenter – Tipy a triky

Dôveruj, ale preveruj. Pre správne spracovanie dát je potrebné, aby spĺňali dohodnuté firemné štandardy pre ďalšie spracovanie dát. A to, či už manuálne alebo automatizované.
Nasadením PLM riešenia Teamcenter získavate nástroj na kontrolu správnosti firemných štandardov procesov spoločnosti.